Składki ZUS - Aktualne i historyczne

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Zwolnienie z ZUS w 2021 roku

 

21/01/2021

zus-duzy

Przedsiębiorcy uzyskają zwolnienie z ZUS również w 2021 roku. Nowe przepisy zakładają, że firmy działające w wybranych branżach będą mogły liczyć również na bezzwrotne dotacje oraz kolejne świadczenia postojowe.

 W tym tygodniu Rada Ministrów przyjęła projekt nowego rozporządzenia w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19. Nowe przepisy zakładają udzielenie firmom pomocy finansowej również w 2021 roku.


Wsparcie przysługiwać będzie przedsiębiorcom działającym w wybranych branżach. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Ministerstwo Rozwoju, lista branż uprawnionych do pomocy zostanie jednak rozszerzona - względem poprzedniej tarczy antykryzysowej - o sześć dodatkowych kodów PKD. Z nowego wsparcia skorzystają zatem dodatkowo przedsiębiorcy, prowadzący przeważającą działalność pod następującymi kodami PKD:

  • 55.10.Z - Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
  • 55.20.Z - Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
  • 55.30.Z - Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe
  • 79.11.A - Działalność agentów turystycznych
  • 79.12.Z - Działalność organizatorów turystyki
  • 52.23.Z - Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy.

Branże wymienione powyżej są branżami dodanymi do listy już wcześniej uprawnionych do pomocy na podstawie tarczy 6.0. Pełna lista branż objętych pomocą w ramach poprzedniej tarczy jest dostępna na tej stronie.

Nowe rozporządzenie zakłada wsparcie firm w ramach czterech różnych instrumentów pomocowych.

 

Zwolnienie z ZUS w 2021 roku

Nowe przepisy zakładają przedłużenie zwolnienia ze składek ZUS na kolejne dwa miesiące, tj. na grudzień 2020 roku oraz styczeń 2021 roku.

Zwolnieniem objęte zostaną składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, składki na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych.

Warunkiem uzyskania zwolnienia jest wykazanie spadku przychodów o przynajmniej 40%. Przychód uzyskany w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku powinien być niższy o co najmniej 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w analogicznym miesiącu roku poprzedniego.

 

Dodatkowe świadczenie postojowe w 2021 roku

Projekt nowego rozporządzenia zakłada również przedłużenie świadczenia postojowego. Kolejne świadczenie postojowe przysługiwać będzie jednokrotnie lub dwukrotnie w sytuacji, gdy spadek przychodu z działalności, uzyskany w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku, był o co najmniej 40% niższy w stosunku do analogicznego miesiąca roku poprzedniego.

Więcej na temat kwoty świadczenia postojowego oraz dotychczasowych zasad przyznawania świadczeń można przeczytać na tej stronie.

 

Dofinansowanie wynagrodzenia pracowników

Kolejnym instrumentem pomocowym możliwym do uzyskania w 2021 roku będzie świadczenie na ochronę miejsc pracy.

Warunkiem otrzymania dopłaty będzie spadek przychodu uzyskanego w jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w odpowiednim okresie porównawczym.

Dofinansowanie przysługiwać będzie przez 3 miesiące od momentu złożenia wniosku.

 

Bezzwrotne dotacje w 2021 roku

Nowe przepisy przewidują kontynuowanie programu bezzwrotnych dotacji również w 2021 roku. O poprzednich edycjach bezzwrotnych dotacji pisaliśmy m.in. tutaj.

Co ważne, osoby, które już wcześniej korzystały z dotacji, będą mogły ponownie wnioskować o bezzwrotną pomoc, o ile spełnią odpowiednie warunki.

Bezzwrotna dotacja na pokrycie bieżących kosztów działalności przysługiwać będzie mikro i małym przedsiębiorcom w sytuacji, gdy przychód z działalności uzyskany w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku będzie niższy o co najmniej o 40% względem przychodu z analogicznego miesiąca roku poprzedniego.

Podobnie jak w poprzednich miesiącach, bezzwrotne dotacje wypłacane będą przez Urzędy Pracy i wynosić będą 5 tys. zł. O tym, w jaki sposób złożyć wniosek o bezzwrotną dotację, pisaliśmy na tej stronie. 

Jeśli chcesz otrzymywać bieżące informacje na ten temat, zapisz się na nasz newsletter:

 

 

Zobacz również:  Pomoc finansowa dla firm w 2021 roku
  Składka zdrowotna na 2021 rok
  Mały ZUS Plus w 2021 roku
   

Powered by Web Agency
 

Chcesz otrzymywać bieżące informacje na ten temat?

Zamów nasz biuletyn:


Chcesz być na bieżąco

 w tym temacie?

Zamów nasz biuletyn:
Sonda

Czy płacił(a)byś ponad 1000 zł do ZUS, gdyby składki te były dobrowolne?