Składki ZUS - Aktualne i historyczne

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Składki ZUS za styczeń 2022 płatne do 21 lutego

 

02/02/2022

zus-duzy

W lutym zapłacimy składki ZUS za styczeń według nowych, wyższych stawek. Termin ich płatności mija 21 lutego. W tym miesiącu zaczynają obowiązywać nowe zasady opłacania składek ZUS. Przypominamy aktualne wartości składek dla poszczególnych grup przedsiębiorców.

 Przypomnijmy, że składki ZUS należne za styczeń 2022 roku opłacamy już według nowych zasad regulowanych przepisami tzw. Polskiego Ładu.

Od Nowego Roku przestają obowiązywać jednolite wysokości składek dla wszystkich grup przedsiębiorców. W nowym stanie prawnym wysokość składek ZUS zależy bowiem od rodzaju formy opodatkowania. Inne składki zapłacą zatem osoby rozliczające się na zasadach ogólnych (skala podatkowa), inne przedsiębiorcy na podatku liniowym, a jeszcze inne ryczałtowcy oraz osoby rozliczające się kartą podatkową.

Wspólne zasady opłacania składek dotyczą wciąż jedynie składek na ubezpieczenie społeczne, czyli składki emerytalnej, rentowej, chorobowej, wypadkowej oraz składki na Fundusz Pracy. Nowe wartości tych składek na rok 2022 są dostępne na tej stronie.


Odrębne zasady od stycznia dotyczą zaś składki zdrowotnej. W przypadku ubezpieczenia zdrowotnego, każda z grup przedsiębiorców zapłaci bowiem inną składkę, wyliczaną według innych zasad. O tym, w jaki sposób wyliczana jest składka zdrowotna dla poszczególnych przedsiębiorców, piszemy szczegółowo w tym artykule.

Poniżej przedstawiamy zestawienie  wszystkich składek ZUS na rok 2022 dla poszczególnych grup przedsiębiorców.

 

Składki ZUS 2022 - Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Osoby, które w 2022 roku wybrały jako formę opodatkowania ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, zapłacą składkę zdrowotną w stałej miesięcznej kwocie. Kwota ta zależeć będzie jednak od poziomu osiąganych przychodów i osiągnie wartości zasadniczo inne od tych, które obowiązywały w roku poprzednim. Szczegółowo na temat zasad obliczania nowej składki zdrowotnej dla ryczałtowców pisaliśmy w tym artykule.

W 2022 roku firmy na ryczałcie zapłacą więc jedną z trzech wartości składek, w zależności od tego, w jaki sposób kształtują się roczne przychody przedsiębiorcy. Poniższa tabela przedstawia wysokość składek ZUS dla ryczałtowców z podziałem na trzy grupy przychodowe.

 

Składki ZUS za styczeń 2022 r., płatne do 21 lutego 2022 r. (Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych)

Składki ZUS za styczeń 2022

Ryczałt

Roczne przychody

0 - 60 000 zł

Ryczałt

Roczne przychody

60 000,01

- 300 000 zł

Ryczałt

Roczne przychody

> 300 000 zł

   Składka zdrowotna 335,94 559,89   1007,81
   Składka emerytalna 693,58 693,58     693,58
   Składka rentowa 284,26 284,26     284,26
   Składka chorobowa   87,05   87,05       87,05
   Składka wypadkowa   59,34   59,34       59,34
   Składka na Fundusz Pracy   87,05   87,05       87,05
   RAZEM

1 547,22

1 771,17

  2 219,09

Łącznie składki ZUS dla ryczałtowców za miesiąc styczeń wynoszą od 1547,22 zł do 2219,09 zł (łącznie z dobrowolną składką na ubezpieczenie chorobowe) lub od 1460,17 zł do 2132,04 zł (bez składki chorobowej).

Zgodnie z nowymi zasadami, składki ZUS w powyższych wartościach płatne są w terminie do 20. dnia kolejnego miesiąca. W związku z tym, że 20 lutego wypada w niedzielę, składki ZUS za styczeń 2022 płatne są w terminie do 21 lutego. Więcej informacji na temat nowych terminów płatności składek ZUS dostępne jest tutaj.

Z kolei składki preferencyjne dla ryczałtowców (przysługujące od 7 do 30 miesiąca prowadzenia działalności) kształtują się następująco:

 

Preferencyjne składki ZUS za styczeń 2022 r., płatne do 21 lutego 2022 r. (Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych)

Preferencyjne składki ZUS za styczeń 2022

Ryczałt

Roczne przychody

0 - 60 000 zł

Ryczałt

Roczne przychody

60 000,01

- 300 000 zł

Ryczałt

Roczne przychody

> 300 000 zł

   Składka zdrowotna 335,94 559,89   1007,81
   Składka emerytalna 176,27 176,27     176,27
   Składka rentowa   72,24   72,24       72,24
   Składka chorobowa   22,12   22,12       22,12
   Składka wypadkowa   15,08   15,08       15,08
   Składka na Fundusz Pracy     0,00     0,00         0,00
   RAZEM 621,65 845,60   1 293,52

Łącznie preferencyjne składki ZUS dla ryczałtowców za miesiąc styczeń wynoszą od 621,65 zł do 1293,52 zł (łącznie z dobrowolną składką na ubezpieczenie chorobowe) lub od 599,53 zł do 1271,40 zł (bez składki chorobowej).

 

Składki ZUS 2022 - Karta podatkowa

Składki w ryczałtowej wysokości zapłacą również przedsiębiorcy, którzy w 2022 roku rozliczać będą podatek w formie karty podatkowej. W przypadku tej formy rozliczenia, składka zdrowotna kształtować się będzie jednak inaczej. O tym, w jaki sposób wyliczana jest składka zdrowotna dla firm na karcie podatkowej, piszemy szczegółowo w tym artykule.

Wszystkie osoby rozliczające się kartą podatkową w 2022 roku zapłacą zatem składkę zdrowotną w jednej i tej samej wysokości, tj. 270,90 zł miesięcznie, niezależnie od poziomu osiąganych przychodów. Poniższa tabela przedstawia wysokość składek ZUS dla osób rozliczających się kartą podatkową.

 

Składki ZUS za styczeń 2022 r., płatne do 21 lutego 2022 r. (Karta podatkowa)

Składki ZUS za styczeń 2022

Karta podatkowa

Składki

pełne

Karta podatkowa

Składki preferencyjne

   Składka zdrowotna 270,90     270,90
   Składka emerytalna 693,58     176,27
   Składka rentowa 284,26       72,24
   Składka chorobowa   87,05       22,12
   Składka wypadkowa   59,34       15,08
   Składka na Fundusz Pracy   87,05         0,00
   RAZEM 1 482,18     556,61

Łącznie składki ZUS dla firm na karcie podatkowej za miesiąc styczeń wynoszą 1482,18 zł (łącznie z dobrowolną składką na ubezpieczenie chorobowe) lub 1395,13 zł (bez składki chorobowej).

Łączna wysokość preferencyjnych składek ZUS za miesiąc styczeń w przypadku karty podatkowej wynosi 556,61 (łącznie z dobrowolną składką na ubezpieczenie chorobowe) lub 534,49 zł (bez składki chorobowej).

Składki ZUS w powyższych wartościach płatne są w terminie do 20. dnia kolejnego miesiąca. W związku z tym, że 20 lutego wypada w niedzielę, składki ZUS za styczeń 2022 płatne są w terminie do 21 lutego. Więcej informacji na temat nowych terminów płatności składek ZUS dostępne jest tutaj.

 

Składki ZUS 2022 - Skala podatkowa oraz podatek liniowy

Jeszcze inne składki zapłacą osoby rozliczające podatek według skali podatkowej oraz przedsiębiorcy, którzy wybrali podatek liniowy.

Przypomnijmy, że zgodnie z nowymi przepisami uchwalonymi w ramach Polskiego Ładu, te dwie grupy przedsiębiorców w 2022 roku będą opłacały nową składkę zdrowotną, której wysokość uzależniona będzie od wysokości osiąganego dochodu. O tym, jak wyliczyć składkę zdrowotną od dochodu na nowych zasadach, dowiesz się na tej stronie.

Chociaż nowe przepisy weszły w życie już 1 stycznia, to nowe zasady naliczania składki zdrowotnej od dochodu, zaczną obowiązywać dopiero w odniesieniu do składki zdrowotnej za miesiąc luty (płatnej w marcu). Oznacza to, że składkę zdrowotną za miesiąc styczeń 2022 te dwie grupy przedsiębiorców opłacają jeszcze według starych zasad.

Stare zasady nie oznaczają jednak starej wysokości składki zdrowotnej. Składka zdrowotna za styczeń 2022 kalkulowana jest bowiem w oparciu już o nową podstawę wymiaru obowiązującą na rok 2022. O tej nowej podstawie wymiaru pisaliśmy w tym artykule.

Składka zdrowotna za miesiąc styczeń 2022 dla liniowców oraz firm na skali podatkowej po raz ostatni przyjmie wartość ryczałtową i wyniesie 419,92 złPoniższa tabela przedstawia wysokość wszystkich składek ZUS za styczeń 2022 dla osób rozliczających się podatkiem liniowym oraz według skali podatkowej.

 

Składki ZUS za styczeń 2022 r., płatne do 21 lutego 2022 r. (Podatek liniowy oraz Skala podatkowa)

Składki ZUS za styczeń 2022

Składki

pełne

Składki preferencyjne

   Składka zdrowotna 419,92     419,92
   Składka emerytalna 693,58     176,27
   Składka rentowa 284,26       72,24
   Składka chorobowa   87,05       22,12
   Składka wypadkowa   59,34       15,08
   Składka na Fundusz Pracy   87,05         0,00
   RAZEM 1 631,20     705,63

Łącznie składki ZUS za miesiąc styczeń wynoszą 1631,20 zł (łącznie z dobrowolną składką na ubezpieczenie chorobowe) lub 1544,15 zł (bez składki chorobowej).

Łączna wysokość preferencyjnych składek ZUS za miesiąc styczeń wynosi 705,63 (łącznie z dobrowolną składką na ubezpieczenie chorobowe) lub 683,51 zł (bez składki chorobowej).

Co istotne, składki w tej wysokości obowiązywać będą jedynie w tym jednym miesiącu. Począwszy bowiem od składek za miesiąc luty, przedsiębiorcy na podatku liniowym oraz na skali podatkowej, zobowiązani będą do comiesięcznego wyliczania składki zdrowotnej na podstawie osiągniętych dochodów (zobacz szczegóły).

Składki ZUS w powyższych wartościach płatne są w terminie do 20. dnia kolejnego miesiąca. W związku z tym, że 20 lutego wypada w niedzielę, składki ZUS za styczeń 2022 płatne są w terminie do 21 lutego. Więcej informacji na temat nowych terminów płatności składek ZUS dostępne jest tutaj.

 

Zakaz odliczania składki zdrowotnej od podatku

Przypomnijmy, iż zgodnie z nowymi przepisami, wartość składki zdrowotnej nie może być już odliczana od podatku. Tym samym, składka zdrowotna staje się w całości realnym wydatkiem przedsiębiorcy. Wydatkiem, który jednocześnie nie będzie mógł stanowić kosztu firmy, gdyż składek zdrowotnych nie odliczymy również od dochodu.

Brak prawa do odliczenia dotyczy wszystkich składek zdrowotnych opłaconych po 31 grudnia 2021 roku. Odliczeniu od podatku podlegają zaś - na starych zasadach - wszystkie te składki, które odliczone zostały w terminie do końca 2021 roku, niezależnie od tego, jakiego okresu składki te dotyczyły. Więcej na temat możliwości odliczenia składek w 2022 roku piszemy w tym artykule.

 

Obowiązkowe deklaracje ZUS w 2022 roku

Zgodnie z nowymi przepisami, osoby prowadzące działalność gospodarczą, od 2022 roku zobowiązane są do składania comiesięcznych deklaracji ZUS DRA oraz ZUS RCA.

Deklaracje te nie będą się automatycznie klonować, tak jak do tej pory. Każdy przedsiębiorca zobowiązany będzie zatem do składania nowej deklaracji każdego miesiąca. Więcej na temat obowiązkowych deklaracji ZUS w 2022 roku, piszemy na tej stronie. 

Zobacz również:  Jak uzyskać wsparcie finansowe dla firmy w 2022 roku?
  Zwolnienie ze składki zdrowotnej w 2022 roku
  Bezzwrotne dotacje dla firm w 2022 roku
   

Powered by Web Agency
 

Chcesz otrzymywać bieżące informacje na ten temat?

Zamów nasz biuletyn:


Chcesz być na bieżąco

 w tym temacie?

Zamów nasz biuletyn:
Sonda

Czy płacił(a)byś ponad 1000 zł do ZUS, gdyby składki te były dobrowolne?