Składki ZUS - Aktualne i historyczne

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Tańszy prąd już od grudnia. Jak złożyć wniosek?

 

15/11/2022

5-zl-2-quart-big

Z preferencyjnych cen prądu skorzystają nie tylko odbiorcy indywidualni, lecz również małe i średnie firmy. Aby jednak skorzystać z niższych cen energii, należy złożyć odpowiednie oświadczenie. Mamy na to czas jedynie do końca listopada.

 Przypomnijmy, że z powodu stale rosnących rynkowych cen energii, rząd wprowadził kilka różnych mechanizmów mających na celu ograniczenie wzrostu cen prądu. Przepisy powodujące zamrożenie cen energii nie ograniczyły się jednak jedynie do odbiorców indywidualnych. Preferencjami cenowymi objęte bowiem zostały również małe i średnie firmy.

 

Zamrożenie cen prądu w 2023 roku

Podstawowym mechanizmem chroniącym przed wzrostem cen energii w 2023 roku będzie zamrożenie cen energii na poziomie, jaki obowiązywał w roku 2022. Mechanizmem tym objęte zostaną jednak tylko gospodarstwa domowe i jedynie w ramach ustawowych limitów zużycia.


Nowe przepisy przewidują bowiem, iż każde gospodarstwo domowe otrzyma do wykorzystania na 2023 rok pulę energii elektrycznej po niezmienionych cenach, tj. po cenach obowiązujących w roku 2022. Ustawa zakłada trzy różne limity, dla różnych grup odbiorców:

  • 2000 kWh - podstawowy roczny limit taniej energii dla wszystkich gospodarstw domowych,
  • 2600 kWh - limit powiększony dla gospodarstw domowych z osobami z niepełnosprawnościami,
  • 3000 kWh - limit powiększony dla rolników oraz rodzin trzy plus, czyli rodzin z Kartą Dużej Rodziny.

Zamrożona na dotychczasowym poziomie cena energii przysługiwać będzie każdemu gospodarstwu do wykorzystania przysługującego mu limitu. Wyższa stawka za energię obowiązywać będzie z kolei dopiero za energię zużytą powyżej tego pułapu.

Wyższa cena po przekroczeniu pułapu nie oznacza jednak, że sprzedawca prądu będzie mógł ustalać ceny w sposób nieograniczony. Kolejny mechanizm wsparcia powoduje bowiem, iż ceny prądu nie będą mogły przekroczyć ustawowych cen maksymalnych.

 

Maksymalne ceny prądu również dla firm

Uchwalone niedawno przepisy o cenach maksymalnych dla energii elektrycznej przewidują dwie różne stawki cenowe, w zależności od tego, czy odbiorcą energii elektrycznej jest gospodarstwo domowe czy też przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą.

W przypadku gospodarstw domowych, cena maksymalna za energię określona została na poziomie 693 zł za 1 MWh, czyli 0,693 zł za 1 kWh.

Zamrożona w ten sposób stawka obowiązywać będzie od 1 stycznia 2023 roku, lecz zastosowanie znajdzie dopiero po przekroczeniu wspomnianego wcześniej limitu.

W przypadku firm sprawa wygląda nieco inaczej. W tym przypadku bowiem nie ma mowy o limitach prądu według cen z zeszłego roku. Przedsiębiorcy objęci zostaną zatem cenami maksymalnymi już od pierwszego dnia ich obowiązywania. Co ważne, data wejścia w życie cen maksymalnych dla firm jest inna niż w przypadku gospodarstw domowych. Przedsiębiorcy uzyskają bowiem ochronę w postaci cen maksymalnych już od 1 grudnia 2022 roku.

Maksymalna cena prądu dla firm od 1 grudnia 2022 roku wyniesie 785 zł za 1 MWh, czyli 0,785 zł za 1 kWh.

Preferencyjną ceną energii elektrycznej objęte zostaną mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, a więc firmy zatrudniające nie więcej niż 250 pracowników (w tym również jednoosobowe działalności gospodarcze).

Co istotne, objęcie firmy ochroną w postaci ceny maksymalnej nie będzie odbywać się w sposób automatyczny. Aby przedsiębiorca mógł skorzystać z niższych cen energii, niezbędne jest bowiem złożenie odpowiedniego oświadczenia u swojego sprzedawcy prądu. Wzór takiego oświadczenia dostępny jest tutaj .

Złożenie tzw. oświadczenia odbiorcy uprawnionego nie jest obowiązkowe. Brak takiego oświadczenia wyklucza jednak możliwość przyznania przedsiębiorcy prawa do preferencyjnej ceny energii.

Co istotne, oświadczenie powinno zostać złożone u sprzedawcy energii (odpowiednio Enea, Energa, Tauron lub PGE) w terminie do 30 listopada 2022 roku. Dotrzymanie tego terminu jest niezbędne w celu objęcia preferencyjną ceną prądu od dnia 1 grudnia 2022 roku. Zobacz wzór oświadczenia.

Przedsiębiorca, który spóźni się ze złożeniem oświadczenia, będzie mógł to zrobić w terminie późniejszym, jednak w takim przypadku zostanie objęty obniżoną ceną dopiero w kolejnych miesiącach. Przepisy wprowadzają bowiem zasadę, iż obniżone ceny prądu przysługują przedsiębiorcy dopiero od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożone zostało oświadczenie. Treść oświadczenia dostępna jest tutaj.

 

Dopłaty do prądu i ogrzewania

Przypomnijmy również, że uchwalone niedawno przepisy przewidują także dwie dodatkowe formy wsparcia dla gospodarstw domowych.

Pierwszą z nich jest tzw. dodatek elektryczny, czyli dopłata w wysokości 1500 zł dla osób korzystających z ogrzewania elektrycznego lub pomp ciepła. O tym, komu i na jakich zasadach przysługuje dodatek elektryczny, pisaliśmy w tym artykule.

Druga forma wsparcia to tzw. dodatek energetyczny, czyli dopłata w wysokości nawet 3000 zł dla osób korzystających z innych źródeł ogrzewania, takich jak węgiel, pellet, drewno czy gaz LPG. O tym, komu i na jakich zasadach przysługuje dodatek energetyczny, piszemy na tej stronie.

Przypomnijmy również, że osoby prowadzące działalność gospodarczą mają możliwość zaliczenia wydatków na ogrzewanie prywatnego mieszkania do kosztów uzyskania przychodów. O tym, w jaki sposób to zrobić, piszemy w tym artykule.

Jeśli chcesz otrzymywać bieżące informacje na ten temat, zapisz się na nasz newsletter:

 

 

Zobacz również:  Małe firmy zapłacą 10% mniej
  Nowy obowiązek ZUS obejmie każdą firmę
  Jak zmienią się emerytury przedsiębiorców
   

Powered by Web Agency
 

Chcesz otrzymywać bieżące informacje na ten temat?

Zamów nasz biuletyn:


Chcesz być na bieżąco

 w tym temacie?

Zamów nasz biuletyn:
Sonda

Czy płacił(a)byś ponad 1000 zł do ZUS, gdyby składki te były dobrowolne?