Składki ZUS - Aktualne i historyczne

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Koronawirus: Bezzwrotna pożyczka dla każdego przedsiębiorcy

 

13/04/2020

zus-duzy

Sejm uchwalił kolejną nowelizację tarczy antykryzysowej. Zgodnie z nowymi przepisami, wszystkie małe firmy, w tym również osoby samozatrudnione, otrzymają bezzwrotne pożyczki w wysokości 5 tysięcy złotych. Jak złożyć wniosek o bezzwrotną pożyczkę?

 Przypomnijmy, że 1 kwietnia weszły w życie przepisy tzw. tarczy antykryzysowej, która wprowadziła wiele rozwiązań pomocowych w związku z trwającą epidemią koronawirusa. Wśród rozwiązań znalazły się również propozycje dla najmniejszych firm, w tym dla osób samozatrudnionych.

W poprzednich artykułach opisywaliśmy już, jakie warunki należy spełnić, aby uzyskać świadczenie postojowe w wysokości 2 tys. zł. oraz zwolnienie ze składek ZUS na okres 3 miesięcy.


Kolejną propozycją skierowaną do najmniejszych firm jest bezzwrotna pożyczka wysokości 5 tys. zł.

Choć przepisy dotyczące bezzwrotnej pożyczki obowiązują już od 1 kwietnia, to szybko okazało się, że pierwotna wersja tych przepisów nie objęła wszystkich przedsiębiorców. Zgodnie bowiem z pierwotną wersją tarczy antykryzysowej, pożyczka udzielona przedsiębiorcy ulegała umorzeniu tylko wówczas, gdy przedsiębiorca taki wykazał, że przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia nie zmniejszył stanu zatrudnienia. Z takiego zapisu wynikało zatem, iż umorzenie dotyczy jedynie tych firm, które zatrudniają przynajmniej jednego pracownika. To zaś oznaczało, że pożyczka nie może zostać umorzona, gdy została zaciągnięta przez osobę samozatrudnioną.

Kwestia pominięcia osób samozatrudnionych została jednak szybko podniesiona przez środowisko przedsiębiorców i już w kolejnej wersji ustawy uwzględnione zostały zapisy, które umożliwiają umorzenie pożyczki wszystkim mikroprzedsiębiorcom. Nowe przepisy zostały już uchwalone przez Sejm i prawdopodobnie jeszcze w tym tygodniu, po głosowaniu w Senacie, zostaną podpisane przez Prezydenta.

 

Jakie warunki należy spełnić, aby uzyskać bezzwrotną pożyczkę?

Maksymalna wysokość pożyczki, o jaką możemy wnioskować, to 5000 zł.

O udzielenie pożyczki może wnioskować jedynie tzw. mikroprzedsiębiorca, czyli osoba prowadząca działalność gospodarczą, która spełnia łącznie następujące warunki:

  • zatrudnia mniej niż 10 osób,
  • uzyskała roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług nieprzekraczający 2 mln EUR lub suma aktywów jego bilansu wynosi mniej niż 2 mln EUR.

Pożyczka udzielana jest jedynie tym przedsiębiorcom, którzy prowadzili działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 roku.

AKTUALIZACJA (18.05.2020): Nowelizacja ustawy zmienia graniczną datę uprawniającą do wnioskowania o pożyczkę. (zobacz szczegóły).

Środki uzyskane z pożyczki mogą być przeznaczone na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności, czyli np. na opłacenie podatków, składek czy kosztów wynajmu lokalu. Wydatków tych nie trzeba jednak dokumentować.

Tak jak wspomnieliśmy wcześniej, zgodnie z nowymi przepisami przedsiębiorca nie musi już deklarować stanu zatrudnienia. Pożyczka udzielana jest więc również osobom niezatrudniającym żadnych pracowników.

Okres spłaty pożyczki nie może być dłuższy niż 12 miesięcy, przy czym okres karencji w spłacie rat wynosi 3 miesiące od dnia udzielenia pożyczki.

Oprocentowanie pożyczki w skali roku wynosi 0,05 stopy redyskonta weksli NBP. Stopa ta wynosi obecnie 0,55%, co oznacza że roczne oprocentowanie pożyczki wynosi zaledwie 0,0275%. I jest to jedyny koszt pożyczki.

Co istotne, uzyskanie pożyczki nie jest uzależnione od wysokości przychodów przedsiębiorcy ani od spełnienia warunku spadku przychodów. Ponadto, zaciągniecie pożyczki nie wyklucza możliwości skorzystania z innych form pomocy, takich jak zwolnienie z ZUS czy zasiłek postojowy.

 

Pożyczka zostanie umorzona. Kiedy i komu?

Od początku posługujemy się terminem "pożyczka bezzwrotna", ponieważ pożyczone środki podlegają umorzeniu. Umorzenie to jest możliwe po spełnieniu jednego prostego warunku.

W pierwotnej wersji przepisów, warunek ten polegał na wykazaniu niezmniejszonego stanu zatrudnienia po 3 miesiącach od zaciągnięcia pożyczki. Zgodnie z nowymi przepisami zaś, umorzenie nie jest już uzależnione od zachowania stanu zatrudnienia, a jedynie od ciągłości prowadzenia działalności gospodarczej.

Po 3 miesiącach od dnia udzielenia pożyczki przedsiębiorca musi jedynie oświadczyć, iż nadal prowadzi działalność gospodarczą. I to wszystko. Po złożeniu takiego oświadczenia, pożyczka zostaje umorzona.

AKTUALIZACJA (01.06.2020): Zasady umarzania pożyczki uległy istotnym zmianom. (zobacz szczegóły).

W związku z tym, że karencja w spłacie rat pożyczki wynosi również 3 miesiące, to prawdopodobnym jest, iż przedsiębiorcy nie zostaną naliczone żadne odsetki.

 

Jak złożyć wniosek o bezzwrotną pożyczkę?

Pożyczka udzielana jest z środków Funduszu Pracy. Oznacza to, że wnioski o udzielenie pożyczki należy składać w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.

Wypełniony wniosek można przesłać pocztą tradycyjną na adres urzędu pracy. Wniosek można również złożyć w formie elektronicznej, podpisując go Profilem Zaufanym.

Do wniosku należy załączyć umowę pożyczki (treść umowy dostępna jest tutaj) oraz załącznik w postaci formularza pomocy publicznej (załącznik dostępny jest tutaj).

Wniosek o pożyczkę w wersji papierowej można pobrać z tej strony.

Elektroniczny wniosek o udzielenie pożyczki można złożyć na tej stronie. 

Jeśli chcesz otrzymywać bieżące informacje na ten temat, zapisz się na nasz newsletter:

 

 

Zobacz również:  Jak uzyskać wsparcie finansowe dla firmy?
  Koronawirus: Rząd rozszerza zwolnienie ze składek ZUS
  Koronawirus: Jak złożyć wniosek o zwolnienie ze składek ZUS?
   

Powered by Web Agency
 

Chcesz otrzymywać bieżące informacje na ten temat?

Zamów nasz biuletyn:


Chcesz być na bieżąco

 w tym temacie?

Zamów nasz biuletyn:


Chcesz być na bieżąco w tym temacie?

Zamów nasz biuletyn:

 Sonda

Czy płacił(a)byś ponad 1000 zł do ZUS, gdyby składki te były dobrowolne?