Składki ZUS - Aktualne i historyczne

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Koronawirus: Sejm uchwalił zwolnienie ze składek ZUS. Kto je otrzyma?

 

29/03/2020

zus-duzy

To już pewne. Przedsiębiorcy zostaną zwolnieni ze składek ZUS za okres trzech miesięcy. Które składki podlegają zwolnieniu oraz jakie warunki należy spełnić, aby skorzystać ze zwolnienia?

 Przypomnijmy, że jeszcze tydzień temu, zapowiadana pomoc dla przedsiębiorców dotkniętych epidemią koronawirusa, miała polegać jedynie na odroczeniu składek ZUS za okres trzech miesięcy.

Pod wpływem powszechnej krytyki takiego rozwiązania, w kolejnym projekcie tarczy antykryzysowej znalazł się jednak zapis o całkowitym zwolnieniu przedsiębiorców ze składek ZUS. Początkowo zwolnienie to miało dotyczyć jednak tylko tych przedsiębiorców, których przychody, z powodu epidemii, spadły o przynajmniej 50%. Jednak i ten warunek ostatecznie nie będzie musiał być spełniony.

W nocy z piątku na sobotę, Sejm uchwalił ostatecznie przepisy tzw. tarczy antykryzysowej. Finalny kształt tych przepisów znacznie różni się jednak od prezentowanych poprzednio założeń.


 

Kto uzyska zwolnienie ze składek ZUS?

Zwolnieniu podlegać będą składki ZUS za okres trzech miesięcy, tj. składki należne za marzec, kwiecień i maj 2020 roku.

Zwolnieniu ze składek ZUS podlegać będą zarówno osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (tzw. samozatrudnieni), jak i przedsiębiorcy zatrudniający do 9 pracowników.

W przypadku osób samozatrudnionych, zwolnienie ze składek ZUS uzależnione będzie od spełnienia kryterium przychodowego. Przedsiębiorca będzie musiał wykazać, iż jego miesięczny przychód był niższy od 3-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, czyli od kwoty 15 681 zł. Jakiego miesiąca dotyczył będzie ten przychód?

W projektowanej wersji ustawy wskazany był miesiąc luty. Z ostatecznej wersji przepisów wynika jednak, że kryterium przychodowe będzie musiało zostać spełnione "w pierwszym miesiącu, za który składany jest wniosek o zwolnienie z opłacania składek". Co to oznacza?

Jeżeli wniosek składamy za okres marzec-maj, to musimy udowodnić, ze nasz przychód w marcu nie przekroczył kwoty 15 681 zł. Jeśli zaś złożymy wniosek za okres kwiecień-maj, to kryterium przychodowe będzie miało zastosowanie do miesiąca kwietnia.

Nie wszyscy jednak będą musieli spełnić kryterium przychodowe. W przypadku przedsiębiorców będących płatnikami również za inne osoby (ale nie więcej niż 9 osób), zwolnienie ze składek ZUS będzie przysługiwać niezależnie od wysokości osiąganych przychodów. W takim przypadku, zwolnieniu podlegają zarówno składki ZUS należne za zgłoszonych ubezpieczonych (pracowników bądź zleceniobiorców), jak i składki należne za samego przedsiębiorcę.

W obu przypadkach, tj. zarówno w przypadku osób samozatrudnionych, jak i przedsiębiorców zatrudniających do 9 pracowników, spełniony będzie musiał być jeszcze jeden, dodatkowy warunek. Zwolnienie przysługiwać będzie bowiem jedynie tym firmom, które zarejestrowane zostały przed dniem 1 lutego 2020 r.

Co istotne, zwolnieniu podlegać będą również składki ZUS należne za osoby współpracujące przy wykonywaniu działalności. Szerzej o osobach współpracujących pisaliśmy tutaj.

AKTUALIZACJA (20.04.2020): Nowelizacja tarczy antykryzysowej wprowadza nowe zasady przyznawania zwolnienia z ZUS. (zobacz szczegóły).

 

 

Jakie składki podlegają zwolnieniu?

Przepisy tarczy antykryzysowej umożliwiają uzyskanie zwolnienia ze składek opłacanych na:

  • ubezpieczenie społeczne (składka emerytalna, rentowa, chorobowa i wypadkowa),
  • ubezpieczenie zdrowotne,
  • Fundusz Pracy,
  • Fundusz Solidarnościowy,
  • Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
  • Fundusz Emerytur Pomostowych.

Co istotne, zwolnienie ze składek ZUS nie oznacza, że dla przedsiębiorcy będzie to okres bezskładkowy. Składki za miesiące marzec-maj pokryje bowiem budżet państwa. Przedsiębiorca zobowiązany jest zatem do składania deklaracji rozliczeniowych ZUS DRA i raportów imiennych ZUS RCA, tak samo jak w sytuacji, gdyby składki te opłacał samodzielnie. Mało tego, złożenie tych deklaracji jest warunkiem koniecznym do uzyskania zwolnienia ze składek.

Pokrycie składek z budżetu państwa to niezwykle istotna informacja, gdyż oznacza to, że zarówno przedsiębiorca, jak i jego pracownicy przez cały ten czas są osobami ubezpieczonymi, którym przysługują wszelkie świadczenia z ZUS. To zaś oznacza, że osoby zwolnione ze składek, mogą wciąż ubiegać się m.in. o zasiłek opiekuńczy z tytułu opieki nad dziećmi pozostającymi w domu. Szerzej o zasiłku opiekuńczym pisaliśmy w tym artykule.

 

 

Uchwalono również zasiłek postojowy dla przedsiębiorców

Uchwalona przez Sejm tarcza antykryzysowa przewiduje również wypłatę specjalnego zasiłku postojowego w kwocie 2 tys. zł dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami epidemii koronawirusa. Szerzej na temat zasad wypłaty tego zasiłku i warunków, jakie należy spełnić, aby go uzyskać, piszemy w tym artykule.

 

Kiedy ustawa wejdzie w życie?

Przepisy dotyczące zwolnienia mają wejść w życie w dniu następującym po dniu ogłoszenia. To zaś zależy od tego, kiedy ustawa zostanie przegłosowana w Senacie i czy ten nie wprowadzi jeszcze do niej swoich poprawek.

Już w sobotę, natychmiast po uchwaleniu przez Sejm, ustawa została przesłana do Senatu z prośbą o zwołanie posiedzenia Senatu jeszcze na ten sam dzień. Marszałek Senatu zwołał jednak posiedzenie Izby Wyższej dopiero na wtorek 31 marca. W związku z tym, że ustawa musi jeszcze zostać podpisana przez Prezydenta i ogłoszona w Dzienniku Ustaw, najwcześniejszy termin jej wejścia w życie to 2 kwietnia. Pełna treść ustawy dostępna jest tutaj.

Na dzień dzisiejszy nie znamy jeszcze trybu, w jakim składane mają być wnioski o zwolnienie ze składek i wypłatę zasiłku. O wszelkich nowych informacjach w tym zakresie będziemy na bieżąco informować na naszych stronach.

AKTUALIZACJA (05.04.2020): Przedsiębiorcy mogą już składać wnioski o zwolnienie ze składek ZUS. (zobacz szczegóły).

Jeśli chcesz otrzymywać bieżące informacje na ten temat, zapisz się na nasz newsletter:

 

 

Zobacz również:  Jak uzyskać wsparcie finansowe dla firmy?
  Koronawirus: Zasiłek opiekuńczy zostanie wydłużony
  Koronawirus: Będzie zasiłek postojowy dla przedsiębiorców
   

Powered by Web Agency
 

Chcesz otrzymywać bieżące informacje na ten temat?

Zamów nasz biuletyn:


Chcesz być na bieżąco

 w tym temacie?

Zamów nasz biuletyn:
Sonda

Czy płacił(a)byś ponad 1000 zł do ZUS, gdyby składki te były dobrowolne?