Składki ZUS - Aktualne i historyczne

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

ZUS chce jednakowej emerytury dla wszystkich Polaków

 

13/10/2016

zus-duzy

ZUS opowiedział się za systemem emerytury obywatelskiej. Każdy Polak ma otrzymywać jednakową emeryturę w wysokości 1000 zł. Możliwa będzie również jednorazowa wypłata zgromadzonych w ZUS środków.

 Polska Agencja Prasowa dotarła do treści tzw. Białej Księgi. Jest to dokument, który powstał w ZUS po przeprowadzeniu 3-letniego przeglądu emerytalnego. Wynikiem tego przeglądu są opublikowane w Białej Księdze rekomendacje ZUS dotyczące przyszłego kształtu systemu emerytalnego w Polsce. Rekomendacje te w najbliższych dniach zostaną przedstawione rządowi.

Według rekomendacji zawartych w Białej Księdze, ZUS miałby się stać jedyną instytucją w Polsce odpowiedzialną za ubezpieczenia społeczne. W najbliższym czasie miałoby więc dojść do połączenia ZUS, KRUS oraz resortowych systemów emerytalnych (emerytury dla policji, sędziów i prokuratorów).

Według rekomendacji ZUS, miałoby również dojść do całkowitej likwidacji OFE. Środki zgromadzone na kontach w Otwartych Funduszach Emerytalnych zostaną podzielone na dwie części. Pierwsza część, tj. 25% aktywów trafi do Funduszu Rezerwy Demograficznej, przy czym środki te zostaną zapisane na subkoncie ubezpieczonego w ZUS. Pozostałe 75% aktywów z OFE trafi zaś do III filara. Środki te zostaną zapisane na Indywidualnych Kontach Emerytalnych każdego ubezpieczonego.

Największą rewolucję może jednak przynieść kolejna rekomendacja. ZUS proponuje bowiem wdrożenie systemu powszechnej emerytury obywatelskiej. Wszyscy uprawnieni otrzymywaliby jednakową emeryturę odpowiadającą emeryturze minimalnej, czyli w kwocie 1000 zł.

Taka powszechna państwowa emerytura przysługiwałaby wszystkim, którzy przez co najmniej 5 lat odprowadzali składki od kwoty odpowiadającej co najmniej płacy minimalnej.

Państwowa emerytura w jednakowej wysokości dla wszystkich, stanowić ma pierwszy filar emerytalny. Każdy, kto chciałby otrzymywać wyższą kwotę emerytury, musiałby odkładać dodatkowe środki w filarze drugim i trzecim. I tu również czekają nas zmiany.

Drugi filar ma opierać się bowiem na pracowniczych programach emerytalnych. W każdej firmie, zatrudniającej co najmniej 20 osób, obowiązkowo powstanie Zakładowy Program Kapitałowy. Pracodawca zobowiązany będzie do przekazywania na konto emerytalne pracownika, składki w wysokości 2% wynagrodzenia. Kolejne 2% pracownik może przekazać na konto jako składkę dobrowolną. Z kolei pracodawca opłacałby z własnych środków składkę obowiązkową w wysokości 1,5% oraz składkę dobrowolną w wysokości 1%. W ten sposób, przy przeciętnym wynagrodzeniu, po 40 latach pracy, emerytura mogłaby zostać podwyższona nawet o 2500 zł.

Kolejną rewolucyjną propozycją ZUS jest jednorazowa wypłata środków emerytalnych. Comiesięczna emerytura państwowa ma być bowiem wypłacana jedynie tym osobom, które wykażą odpowiedni staż pracy, tj. 15 lat w przypadku kobiet oraz 20 lat w przypadku mężczyzn. Osoby, które nie wykażą takiego stażu, nie otrzymają comiesięcznego świadczenia. Zamiast tego ZUS wypłaci im świadczenie jednorazowe, równe kwocie zgromadzonych na koncie i zwaloryzowanych składek.

Rekomendacje zakładają również obniżenie wieku emerytalnego do 60 lat dla kobiet oraz 65 lat dla mężczyzn.

Dokument zawierający rekomendacje ZUS już w najbliższych dniach trafi pod obrady rządu. Rozwiązania w nim proponowane miałyby wejść w życie już w 2018 roku. 

Zobacz również:  Jak uniknąć ZUS?
  Emerytura minimalna wzrośnie o 13%
  Będą wyższe emerytury dla kobiet
   

Powered by Web Agency
 

Chcesz otrzymywać bieżące informacje na ten temat?

Zamów nasz biuletyn:


Chcesz być na bieżąco

 w tym temacie?

Zamów nasz biuletyn:


Chcesz być na bieżąco w tym temacie?

Zamów nasz biuletyn:

 Sonda

Czy płacił(a)byś ponad 1000 zł do ZUS, gdyby składki te były dobrowolne?