Składki ZUS - Aktualne i historyczne

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Polski Ład: Nowy formularz ZUS DRA obowiązkowy dla wszystkich firm. Jak wypełnić nowy ZUS DRA?

 

17/02/2022

zus-duzy

Comiesięczny obowiązek składania deklaracji do ZUS nie ominie żadnego przedsiębiorcy. Już w tym miesiącu każda osoba prowadząca działalność gospodarczą zobowiązana będzie do złożenia pierwszej deklaracji ZUS DRA. Jak wypełnić nowe, obowiązkowe deklaracje ZUS?

 Przypomnijmy, że 1 stycznia 2022 roku weszły w życie nowe przepisy uchwalone w ramach tzw. Polskiego Ładu. Jedną z najistotniejszych zmian, jakie dotknęły przedsiębiorców od Nowego Roku jest wprowadzenie nowych zasad opłacania składki zdrowotnej.

Zgodnie z nowymi przepisami, prawo do opłacania składki zdrowotnej w ryczałtowej wysokości od 2022 roku przysługiwać będzie jedynie tym przedsiębiorcom, którzy rozliczają podatek na podstawie karty podatkowej bądź ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Pozostali przedsiębiorcy, tj. firmy na podatku liniowym oraz osoby rozliczające się według skali podatkowej, zapłacą składkę zdrowotną, której wysokość zależeć będzie od poziomu osiągniętych dochodów (zobacz szczegóły).


 

Nowa składka - nowe deklaracje

Wprowadzenie nowych zasad opłacania składki zdrowotnej pociągnęło za sobą kolejne zmiany. Wśród nich znalazły się nowe obowiązki dokumentacyjne. Zgodnie z nowymi przepisami, na przedsiębiorców nałożony został bowiem obowiązek składania comiesięcznych deklaracji rozliczeniowych do ZUS.

Nowe przepisy wprowadzają obowiązek comiesięcznego raportowania do ZUS informacji o podstawie wymiaru składki zdrowotnej. Obowiązek ten nałożony został na wszystkie firmy, niezależnie od tego, w jakiej formie przedsiębiorca rozlicza podatek, a co za tym idzie - niezależnie od tego, na jakich zasadach opłaca składkę zdrowotną.

W konsekwencji, obowiązkowe deklaracje ZUS każdego miesiąca złożą nie tylko Ci przedsiębiorcy, w przypadku których składka zdrowotna zależy od dochodu, a więc jest wartością zmienną. Obowiązek comiesięcznego deklarowania podstawy wymiaru nałożony bowiem został również na wszystkich pozostałych przedsiębiorców, a więc również na osoby rozliczające się kartą podatkową oraz ryczałtem.

Warto nadmienić, iż do końca 2021 roku jednoosobowe działalności gospodarcze (tj. firmy niezatrudniające żadnych pracowników) nie miały obowiązku składania do ZUS żadnej comiesięcznej dokumentacji. Od lutego 2022 roku ten stan ulega jednak drastycznej zmianie. Co do zasady, wszyscy przedsiębiorcy będą bowiem zobligowani do comiesięcznego raportowania do ZUS swoich danych finansowych.

Począwszy od 2022 roku, deklaracje ZUS DRA nie będą się automatycznie klonowały na kolejne miesiące, tak jak to miało miejsce dotychczas. Każdy kolejny miesiąc będzie zatem rodził obowiązek złożenia nowej deklaracji. Comiesięczny obowiązek złożenia dokumentów do ZUS dotyczył będzie zarówno osób, które opłacają składki ZUS w standardowej wysokości, jak i przedsiębiorców korzystających z ulg w opłacaniu składek, takich jak Ulga na Start, Mały ZUS, czy składki preferencyjne.

 

Jakie deklaracje złożyć do ZUS w 2022 roku?

Nowy obowiązek dokumentacyjny dotyczy dwóch formularzy ZUS, tj:

Deklaracja ZUS DRA składana jest przez wszystkich przedsiębiorców, w tym również firmy jednoosobowe. Z kolei deklaracja ZUS RCA składana jest dodatkowo przez tych przedsiębiorców, którzy są płatnikami również dla innych ubezpieczonych (np. pracowników, zleceniobiorców).

 

Jak wypełnić nową deklarację ZUS DRA?

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej opublikowało już nowe wzory deklaracji. Są one dostępne tutaj.

Nowe deklaracje zostały zmodyfikowane na potrzeby przepisów Polskiego Ładu, tak aby mogły służyć do raportowania comiesięcznych przychodów i dochodów osiąganych przez przedsiębiorcę. W wyniku tego, deklaracja ZUS DRA rozrosła się aż do 3 stron.

Co znalazło się w nowej deklaracji ZUS DRA? Po pierwsze, w nowej deklaracji przedsiębiorca każdego miesiąca informował będzie ZUS o wybranej przez siebie formie opodatkowania (zasady ogólne, podatek liniowy, karta podatkowa lub ryczałt).

Kolejne sekcje formularza służą do wykazania dochodów, przychodów lub samej tylko podstawy wymiaru składek - w zależności od wybranej formy opodatkowania. I tak, jeśli przedsiębiorca wybrał:

  • Podatek według skali podatkowej -> raportuje miesięczny dochód, podstawę wymiaru składki oraz kwotę należnej składki -> wypełnia pola w sekcji XI.01-04 (szczegółowa instrukcja wypełnienia deklaracji znajduje się tutaj)
  • Podatek liniowy -> raportuje miesięczny dochód, podstawę wymiaru składki oraz kwotę należnej składki -> wypełnia pola w sekcji XI.05-08 (instrukcja znajduje się tutaj)
  • Karta podatkowa -> raportuje podstawę wymiaru składki oraz kwotę należnej składki -> wypełnia pola w sekcji XI.09-11 (instrukcja znajduje się tutaj)
  • Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych -> raportuje sumę przychodów w roku bieżącym lub kwotę przychodów z roku poprzedniego oraz podstawę wymiaru składki i kwotę należnej składki -> wypełnia pola w sekcji XI.12-17 (instrukcja znajduje się tutaj).

O tym, w jaki sposób obliczyć dochód na potrzeby składki zdrowotnej, piszemy w tym artykule.

 

Kiedy złożyć deklarację ZUS DRA?

Zgodnie z przepisami, obowiązek składania nowych deklaracji dotyczy okresów rozliczeniowych w 2022 roku. Pierwszym miesiącem, za który złożymy nowe deklaracje jest zatem miesiąc styczeń.

Zgodnie z nowymi zasadami, nowe deklaracje będą składane do ZUS do 20. dnia kolejnego miesiąca. Deklarację za styczeń składamy zatem do 21 lutego (20 lutego wypada w niedzielę). Wzory nowych deklaracji można pobrać tutaj

Jeśli chcesz otrzymywać bieżące informacje na ten temat, zapisz się na nasz newsletter:

 

 

Zobacz również:  Jak uzyskać wsparcie finansowe dla firmy?
  Zwolnienie z ZUS wciąż możliwe do uzyskania
  Polski Ład: Będą zmiany składce zdrowotnej
   

Powered by Web Agency
 

Chcesz otrzymywać bieżące informacje na ten temat?

Zamów nasz biuletyn:


Chcesz być na bieżąco

 w tym temacie?

Zamów nasz biuletyn:


Chcesz być na bieżąco w tym temacie?

Zamów nasz biuletyn:

 Sonda

Czy płacił(a)byś ponad 1000 zł do ZUS, gdyby składki te były dobrowolne?