Składki ZUS - Aktualne i historyczne

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Składki ZUS za styczeń 2024 płatne do 20 lutego

 

07/02/2024

zus-duzy

W lutym zapłacimy składki ZUS za styczeń według nowych, wyższych stawek. Przypominamy aktualne wartości składek dla poszczególnych grup przedsiębiorców oraz zasady ich opłacania w 2024 roku.

 Przypominamy, że od stycznia uległy podwyżce wartości wszystkich składek ZUS płaconych przez osoby prowadzące działalność gospodarczą. W lutym płacimy składki ZUS już według nowych, wyższych stawek obowiązujących na rok 2024 (więcej o podwyżce pisaliśmy tutaj).

Składki ZUS w roku 2024 wzrosną względem roku poprzedniego o 13%, a dla nowych firm aż o 23%. Ryczałtowa składka zdrowotna wzrośnie z kolei o 12% (więcej informacji na tej stronie).

W 2024 roku pewna grupa przedsiębiorców uzyska prawo do wyższego odliczenia składki zdrowotnej. O podwyższonym limicie odliczenia piszemy w tym artykule.


W 2024 roku nie wejdą jednak w życie oczekiwane przez przedsiębiorców zmiany w zakresie składek ZUS (zobacz szczegóły). Nie zostaną również zrealizowane zapowiedzi przywrócenia starej składki zdrowotnej (szczegóły tutaj), ani podwyższenia kwoty wolnej od podatku (zobacz szczegóły).

 

Składki ZUS za styczeń płatne w lutym

Przypomnijmy, że w lutym opłacamy składki ZUS za styczeń 2024. Wysokość składek ZUS zależy obecnie od wybranej formy opodatkowania. Inne składki zapłacą zatem osoby rozliczające się na zasadach ogólnych (skala podatkowa), inne przedsiębiorcy na podatku liniowym, a jeszcze inne ryczałtowcy oraz osoby rozliczające się kartą podatkową.

Wspólne zasady opłacania składek dotyczą jedynie składek na ubezpieczenie społeczne, czyli składki emerytalnej, rentowej, chorobowej, wypadkowej oraz składki na Fundusz Pracy.

Odrębne zasady dotyczą zaś składki zdrowotnej. W przypadku ubezpieczenia zdrowotnego, każda z grup przedsiębiorców płaci bowiem inną składkę, wyliczaną według innych zasad. O tym, w jaki sposób wyliczana jest obecnie składka zdrowotna dla poszczególnych przedsiębiorców, piszemy szczegółowo w tym artykule.

Poniżej przedstawiamy zestawienie wszystkich składek ZUS za styczeń 2024 dla poszczególnych grup przedsiębiorców.

 

Składki ZUS za styczeń 2024 - Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Osoby, które w 2024 roku wybrały jako formę opodatkowania ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, opłacają składkę zdrowotną w stałej miesięcznej kwocie. Kwota ta zależy jednak od poziomu osiąganych przychodów. Szczegółowo na temat zasad obliczania nowej składki zdrowotnej dla ryczałtowców piszemy w tym artykule.

Firmy na ryczałcie opłacają więc jedną z trzech wartości składek, w zależności od tego, w jaki sposób kształtują się roczne przychody przedsiębiorcy. Poniższa tabela przedstawia wysokość składek ZUS dla ryczałtowców z podziałem na trzy grupy przychodowe.

 

Składki ZUS za styczeń 2024 r., płatne do 20 lutego 2024 r. (Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych)

Składki ZUS za styczeń 2024

Ryczałt

Roczne przychody

0 - 60 000 zł

Ryczałt

Roczne przychody

60 000,01

- 300 000 zł

Ryczałt

Roczne przychody

> 300 000 zł

   Składka zdrowotna

   419,46

   699,11

1 258,39

   Składka emerytalna    916,35    916,35    916,35
   Składka rentowa    375,55    375,55    375,55
   Składka chorobowa    115,01     115,01    115,01
   Składka wypadkowa      78,40       78,40      78,40
   Składka na Fundusz Pracy    115,01     115,01    115,01
   RAZEM 2 019,78 2 299,43    2 858,71

Łącznie składki ZUS dla ryczałtowców za miesiąc styczeń wynoszą od 2019,78 zł do 2858,71 zł (łącznie z dobrowolną składką na ubezpieczenie chorobowe) lub od 1904,77 zł do 2743,70 zł (bez składki chorobowej).

Składki ZUS w powyższych wartościach płatne są w terminie do 20. dnia kolejnego miesiąca. Składki ZUS za styczeń 2024 płatne są zatem w terminie do 20 lutego.

 

Z kolei składki preferencyjne dla ryczałtowców (przysługujące od 7 do 30 miesiąca prowadzenia działalności) kształtują się następująco:

 

Preferencyjne składki ZUS za styczeń 2024 r., płatne do 20 lutego 2024 r. (Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych)

Preferencyjne składki ZUS za styczeń 2024

Ryczałt

Roczne przychody

0 - 60 000 zł

Ryczałt

Roczne przychody

60 000,01

- 300 000 zł

Ryczałt

Roczne przychody

> 300 000 zł

   Składka zdrowotna

419,46

   699,11

1 258,39

   Składka emerytalna 248,41    248,41    248,41
   Składka rentowa 101,81    101,81    101,81
   Składka chorobowa   31,18      31,18      31,18
   Składka wypadkowa   21,25      21,25      21,25
   Składka na Fundusz Pracy     0,00       0,00       0,00
   RAZEM 822,11 1 101,76    1 661,04

Łącznie preferencyjne składki ZUS dla ryczałtowców za miesiąc styczeń wynoszą od 822,11 zł do 1661,04 zł (łącznie z dobrowolną składką na ubezpieczenie chorobowe) lub od 790,93 zł do 1629,86 zł (bez składki chorobowej).

 

Składki ZUS za styczeń 2024 - Karta podatkowa

Składki w ryczałtowej wysokości opłacają również przedsiębiorcy, którzy w 2024 roku rozliczają podatek w formie karty podatkowej. W przypadku tej formy rozliczenia, składka zdrowotna kształtuje się jednak inaczej. O tym, w jaki sposób wyliczana jest składka zdrowotna dla firm na karcie podatkowej, piszemy szczegółowo w tym artykule.

Wszystkie osoby rozliczające się kartą podatkową opłacają zatem składkę zdrowotną w jednej i tej samej wysokości, tj. 381,78 zł miesięcznie, niezależnie od poziomu osiąganych przychodów. Poniższa tabela przedstawia wysokość składek ZUS dla osób rozliczających się kartą podatkową.

 

Składki ZUS za styczeń 2024 r., płatne do 20 lutego 2024 r. (Karta podatkowa)

Składki ZUS za styczeń 2024

Karta podatkowa

Składki

pełne

Karta podatkowa

Składki preferencyjne

   Składka zdrowotna 381,78     381,78
   Składka emerytalna 916,35     248,41
   Składka rentowa 375,55     101,81
   Składka chorobowa 115,01       31,18
   Składka wypadkowa   78,40       21,25
   Składka na Fundusz Pracy 115,01         0,00
   RAZEM 1 982,10     784,43

Łącznie składki ZUS dla firm na karcie podatkowej za miesiąc styczeń wynoszą 1982,10 zł (łącznie z dobrowolną składką na ubezpieczenie chorobowe) lub 1867,09 zł (bez składki chorobowej).

Łączna wysokość preferencyjnych składek ZUS za miesiąc styczeń w przypadku karty podatkowej wynosi 784,43 (łącznie z dobrowolną składką na ubezpieczenie chorobowe) lub 753,25 zł (bez składki chorobowej).

Składki ZUS w powyższych wartościach płatne są w terminie do 20. dnia kolejnego miesiąca. Składki ZUS za styczeń 2024 płatne są zatem w terminie do 20 lutego.

 

Składki ZUS za styczeń 2024 - Skala podatkowa oraz podatek liniowy

Jeszcze inne składki opłacają osoby rozliczające podatek według skali podatkowej oraz przedsiębiorcy, którzy wybrali podatek liniowy.

Przypomnijmy, iż zgodnie z aktualnymi przepisami, te dwie grupy przedsiębiorców opłacają składkę zdrowotną, której wysokość uzależniona jest od wysokości osiągniętego dochodu. O tym, jak wyliczyć składkę zdrowotną od dochodu, dowiesz się na tej stronie.

Przypomnijmy, że w przypadku firm na podatku liniowym, składka zdrowotna wynosi 4,9% dochodu, natomiast dla firm rozliczających się według skali podatkowej, składka zdrowotna wynosi 9% dochodu.

Co istotne, składka zdrowotna za styczeń 2024 (płatna w lutym) obliczana jest na podstawie dochodu osiągniętego w grudniu 2023. O tym, w jaki sposób obliczyć dochód na potrzeby składki zdrowotnej, piszemy na tej stronie.

Poniższa tabela przedstawia wysokość wszystkich składek ZUS za styczeń 2024 dla osób rozliczających się podatkiem liniowym oraz według skali podatkowej.

 

Składki ZUS za styczeń 2024 r., płatne do 20 lutego 2024 r. (Podatek liniowy oraz Skala podatkowa)

Składki ZUS za styczeń 2024

Podatek liniowy Skala podatkowa

Składki

pełne

Składki preferencyjne

Składki

pełne

Składki preferencyjne

   Składka zdrowotna 4,9% dochodu 9% dochodu
   Składka emerytalna 916,35 248,41 916,35 248,41
   Składka rentowa 375,55 101,81 375,55 101,81
   Składka chorobowa 115,01   31,18 115,01   31,18
   Składka wypadkowa   78,40   21,25   78,40   21,25
   Składka na Fundusz Pracy 115,01     0,00 115,01     0,00
   RAZEM

1 600,32

(+ zdrowotna 4,9%)

402,65

(+ zdrowotna 4,9%)

1 600,32

(+ zdrowotna 9%)

402,65

(+ zdrowotna 9%)

Łącznie składki ZUS za miesiąc styczeń (bez składki zdrowotnej) wynoszą 1600,32 zł (łącznie z dobrowolną składką na ubezpieczenie chorobowe) lub 1485,31 zł (bez składki chorobowej).

Łączna wysokość preferencyjnych składek ZUS za miesiąc styczeń (bez składki zdrowotnej) wynosi 402,65 (łącznie z dobrowolną składką na ubezpieczenie chorobowe) lub 371,47 zł (bez składki chorobowej).

Składki ZUS w powyższych wartościach płatne są w terminie do 20. dnia kolejnego miesiąca. Składki ZUS za styczeń 2024 płatne są zatem w terminie do 20 lutego.

 

Odliczenie składki zdrowotnej od podatku

Przypomnijmy, iż w aktualnym stanie prawnym, odliczenie składki zdrowotnej przysługuje przedsiębiorcom na ryczałcie, karcie podatkowej oraz liniowcom. Prawo do odliczenia składki zdrowotnej nie przysługuje zaś osobom rozliczającym podatek według skali podatkowej. O tym, jak najkorzystniej dokonać takiego odliczenia, piszemy na tej stronie.

Przypomnijmy również, że w 2024 roku obowiązywać będzie wyższy limit odliczenia dla przedsiębiorców na podatku liniowym. Limit ten został podniesiony do kwoty 11600 zł. Więcej na temat nowego limitu piszemy na tej stronie.

 

Czekają nas istotne zmiany

Podwyżka składek ZUS to nie jedyna zmiana, jaka czeka przedsiębiorców w nadchodzącym roku. O pozostałych zmianach w zakresie podatków i ZUS w 2024 roku piszemy szczegółowo na tej stronie.

 


Zobacz również:  Duże rabaty dla firm na zakup paliwa w 2024 roku
  Kiedy nie trzeba płacić składki zdrowotnej?
  ZUS blokuje niższe składki dla firm
   

Powered by Web Agency
 

Chcesz otrzymywać bieżące informacje na ten temat?

Zamów nasz biuletyn:


Chcesz być na bieżąco

 w tym temacie?

Zamów nasz biuletyn:
Sonda

Czy płacił(a)byś ponad 1000 zł do ZUS, gdyby składki te były dobrowolne?