Składki ZUS - Aktualne i historyczne

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Składki ZUS za grudzień 2022 płatne do 20 stycznia 2023

 

03/01/2023

zus-duzy

W styczniu ostatni raz zapłacimy składki ZUS według starych, niższych stawek. Jakie jeszcze zmiany czekają przedsiębiorców od Nowego Roku?

 Przypomnijmy, że w styczniu opłacamy składki ZUS jeszcze według starych stawek obowiązujących na rok 2022. Jednak już od przyszłego miesiąca czeka nas podwyżka składek ZUS, która wyniesie aż 17%, a w przypadku nowych firm aż 20%. O tym, ile dokładnie wyniosą składki ZUS w 2023 roku, piszemy szczegółowo na tej stronie.

Warto jednak przypomnieć, iż od Nowego Roku znaczna grupa osób całkowicie uniknie opłacania składek ZUS. O tym, komu przysługiwać będzie zwolnienie z opłacania składek ZUS w 2023 roku, piszemy na tej stronie.

W 2023 roku pewna grupa przedsiębiorców uzyska również prawo do wyższego odliczenia składki zdrowotnej. O podwyższonym limicie odliczenia piszemy w tym artykule.


Od Nowego Roku przedsiębiorcy nie mają już wyboru. Każda, najmniejsza nawet firma objęta została bowiem obowiązkiem posiadania konta na Platformie ZUS. Tym samym papierowa korespondencja z ZUS została całkowicie wyeliminowana, a jedyną opcją stała się od Nowego Roku komunikacja elektroniczna. Więcej w temacie nowych obowiązków dla przedsiębioców piszemy na tej stronie.

 

Składki ZUS za grudzień płatne w styczniu

Przypomnijmy, że w styczniu opłacamy składki ZUS za grudzień 2022. Wysokość składek ZUS zależy od wybranej formy opodatkowania. Inne składki zapłacą zatem osoby rozliczające się na zasadach ogólnych (skala podatkowa), inne przedsiębiorcy na podatku liniowym, a jeszcze inne ryczałtowcy oraz osoby rozliczające się kartą podatkową.

Wspólne zasady opłacania składek dotyczą wciąż jedynie składek na ubezpieczenie społeczne, czyli składki emerytalnej, rentowej, chorobowej, wypadkowej oraz składki na Fundusz Pracy.

Odrębne zasady dotyczą zaś składki zdrowotnej. W przypadku ubezpieczenia zdrowotnego, każda z grup przedsiębiorców płaci bowiem inną składkę, wyliczaną według innych zasad. O tym, w jaki sposób wyliczana jest składka zdrowotna dla poszczególnych przedsiębiorców, piszemy szczegółowo w tym artykule.

Poniżej przedstawiamy zestawienie wszystkich składek ZUS za grudzień 2022 dla poszczególnych grup przedsiębiorców.

 

Składki ZUS za grudzień 2022 - Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Osoby, które w 2022 roku wybrały jako formę opodatkowania ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, zapłacą składkę zdrowotną w stałej miesięcznej kwocie. Kwota ta zależy jednak od poziomu osiąganych przychodów. Szczegółowo na temat zasad obliczania nowej składki zdrowotnej dla ryczałtowców piszemy w tym artykule.

Firmy na ryczałcie zapłacą więc jedną z trzech wartości składek, w zależności od tego, w jaki sposób kształtują się roczne przychody przedsiębiorcy. Poniższa tabela przedstawia wysokość składek ZUS dla ryczałtowców z podziałem na trzy grupy przychodowe.

 

Składki ZUS za grudzień 2022 r., płatne do 20 stycznia 2023 r. (Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych)

Składki ZUS za grudzień 2022

Ryczałt

Roczne przychody

0 - 60 000 zł

Ryczałt

Roczne przychody

60 000,01

- 300 000 zł

Ryczałt

Roczne przychody

> 300 000 zł

   Składka zdrowotna 335,94 559,89   1007,81
   Składka emerytalna 693,58 693,58     693,58
   Składka rentowa 284,26 284,26     284,26
   Składka chorobowa   87,05   87,05       87,05
   Składka wypadkowa   59,34   59,34       59,34
   Składka na Fundusz Pracy   87,05   87,05       87,05
   RAZEM

1 547,22

1 771,17

  2 219,09

Łącznie składki ZUS dla ryczałtowców za miesiąc grudzień wynoszą od 1547,22 zł do 2219,09 zł (łącznie z dobrowolną składką na ubezpieczenie chorobowe) lub od 1460,17 zł do 2132,04 zł (bez składki chorobowej).

Zgodnie z nowymi zasadami, składki ZUS w powyższych wartościach płatne są w terminie do 20. dnia kolejnego miesiąca. Składki ZUS za grudzień 2022 płatne są zatem w terminie do 20 stycznia.

Warto również przypomnieć, iż przedsiębiorcy na ryczałcie zobowiązani są do comiesięcznego składania deklaracji ZUS DRA. O tym, w jaki sposób wypełnić obowiązkowy formularz ZUS, piszemy na tej stronie. Przypomnijmy również, że już wkrótce zaczną obowiązywać nowe formularze ZUS (zobacz szczegóły).

Z kolei składki preferencyjne dla ryczałtowców (przysługujące od 7 do 30 miesiąca prowadzenia działalności) kształtują się następująco:

 

Preferencyjne składki ZUS za grudzień 2022 r., płatne do 20 stycznia 2023 r. (Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych)

Preferencyjne składki ZUS za grudzień 2022

Ryczałt

Roczne przychody

0 - 60 000 zł

Ryczałt

Roczne przychody

60 000,01

- 300 000 zł

Ryczałt

Roczne przychody

> 300 000 zł

   Składka zdrowotna 335,94 559,89   1007,81
   Składka emerytalna 176,27 176,27     176,27
   Składka rentowa   72,24   72,24       72,24
   Składka chorobowa   22,12   22,12       22,12
   Składka wypadkowa   15,08   15,08       15,08
   Składka na Fundusz Pracy     0,00     0,00         0,00
   RAZEM 621,65 845,60   1 293,52

Łącznie preferencyjne składki ZUS dla ryczałtowców za miesiąc grudzień wynoszą od 621,65 zł do 1293,52 zł (łącznie z dobrowolną składką na ubezpieczenie chorobowe) lub od 599,53 zł do 1271,40 zł (bez składki chorobowej).

 

Składki ZUS za grudzień 2022 - Karta podatkowa

Składki w ryczałtowej wysokości zapłacą również przedsiębiorcy, którzy w 2022 roku rozliczają podatek w formie karty podatkowej. W przypadku tej formy rozliczenia, składka zdrowotna kształtuje się jednak inaczej. O tym, w jaki sposób wyliczana jest składka zdrowotna dla firm na karcie podatkowej, piszemy szczegółowo w tym artykule.

Wszystkie osoby rozliczające się kartą podatkową zapłacą zatem składkę zdrowotną w jednej i tej samej wysokości, tj. 270,90 zł miesięcznie, niezależnie od poziomu osiąganych przychodów. Poniższa tabela przedstawia wysokość składek ZUS dla osób rozliczających się kartą podatkową.

 

Składki ZUS za grudzień 2022 r., płatne do 20 stycznia 2023 r. (Karta podatkowa)

Składki ZUS za grudzień 2022

Karta podatkowa

Składki

pełne

Karta podatkowa

Składki preferencyjne

   Składka zdrowotna 270,90     270,90
   Składka emerytalna 693,58     176,27
   Składka rentowa 284,26       72,24
   Składka chorobowa   87,05       22,12
   Składka wypadkowa   59,34       15,08
   Składka na Fundusz Pracy   87,05         0,00
   RAZEM 1 482,18     556,61

Łącznie składki ZUS dla firm na karcie podatkowej za miesiąc grudzień wynoszą 1482,18 zł (łącznie z dobrowolną składką na ubezpieczenie chorobowe) lub 1395,13 zł (bez składki chorobowej).

Łączna wysokość preferencyjnych składek ZUS za miesiąc grudzień w przypadku karty podatkowej wynosi 556,61 (łącznie z dobrowolną składką na ubezpieczenie chorobowe) lub 534,49 zł (bez składki chorobowej).

Składki ZUS w powyższych wartościach płatne są w terminie do 20. dnia kolejnego miesiąca. Składki ZUS za grudzień 2022 płatne są zatem w terminie do 20 stycznia.

Przypomnijmy, iż przedsiębiorcy na karcie podatkowej również zobowiązani są do comiesięcznego składania deklaracji ZUS DRA. O tym, w jaki sposób wypełnić obowiązkowy formularz ZUS, piszemy na tej stronie. Przypomnijmy również, że już wkrótce zaczną obowiązywać nowe formularze ZUS (zobacz szczegóły).

 

Składki ZUS za grudzień 2022 - Skala podatkowa oraz podatek liniowy

Jeszcze inne składki zapłacą osoby rozliczające podatek według skali podatkowej oraz przedsiębiorcy, którzy wybrali podatek liniowy.

Przypomnijmy, iż zgodnie z aktualnymi przepisami, te dwie grupy przedsiębiorców opłacają składkę zdrowotną, której wysokość uzależniona jest od wysokości osiągniętego dochodu. O tym, jak wyliczyć składkę zdrowotną od dochodu na nowych zasadach, dowiesz się na tej stronie.

Przypomnijmy, że w przypadku firm na podatku liniowym, składka zdrowotna wynosi 4,9% dochodu, natomiast dla firm rozliczających się według skali podatkowej, składka zdrowotna wynosi 9% dochodu.

Co istotne, składka za grudzień 2022 (płatna w styczniu) obliczana jest na podstawie dochodu osiągniętego w listopadzie 2022. O tym, w jaki sposób obliczyć dochód na potrzeby nowej składki zdrowotnej, piszemy na tej stronie.

Poniższa tabela przedstawia wysokość wszystkich składek ZUS za grudzień 2022 dla osób rozliczających się podatkiem liniowym oraz według skali podatkowej.

 

Składki ZUS za grudzień 2022 r., płatne do 20 stycznia 2023 r. (Podatek liniowy oraz Skala podatkowa)

Składki ZUS za grudzień 2022

Podatek liniowy Skala podatkowa

Składki

pełne

Składki preferencyjne

Składki

pełne

Składki preferencyjne

   Składka zdrowotna 4,9% dochodu 9% dochodu
   Składka emerytalna 693,58     176,27 693,58     176,27
   Składka rentowa 284,26       72,24 284,26       72,24
   Składka chorobowa   87,05       22,12   87,05       22,12
   Składka wypadkowa   59,34       15,08   59,34       15,08
   Składka na Fundusz Pracy   87,05         0,00   87,05         0,00
   RAZEM

1 211,28

(+ zdrowotna 4,9%)

285,71

(+ zdrowotna 4,9%)

1 211,28

(+ zdrowotna 9%)

285,71

(+ zdrowotna 9%)

Łącznie składki ZUS za miesiąc grudzień (bez składki zdrowotnej) wynoszą 1211,28 zł (łącznie z dobrowolną składką na ubezpieczenie chorobowe) lub 1124,23 zł (bez składki chorobowej).

Łączna wysokość preferencyjnych składek ZUS za miesiąc grudzień (bez składki zdrowotnej) wynosi 285,71 (łącznie z dobrowolną składką na ubezpieczenie chorobowe) lub 263,59 zł (bez składki chorobowej).

Składki ZUS w powyższych wartościach płatne są w terminie do 20. dnia kolejnego miesiąca. Składki ZUS za grudzień 2022 płatne są zatem w terminie do 20 stycznia.

Przypomnijmy, iż przedsiębiorcy rozliczający się podatkiem liniowym oraz na zasadach ogólnych zobowiązani są do comiesięcznego składania deklaracji ZUS DRA. O tym, w jaki sposób wypełnić obowiązkowy formularz ZUS, piszemy na tej stronie. Przypomnijmy również, że już wkrótce zaczną obowiązywać nowe formularze ZUS (zobacz szczegóły).

 

Odliczanie składki zdrowotnej od podatku

Przypomnijmy, iż zgodnie z nowymi przepisami obowiązującymi od 1 lipca 2022 roku, przywrócone zostało prawo do częściowego odliczenia składki zdrowotnej.

W aktualnym stanie prawnym, odliczenie składki zdrowotnej przysługuje przedsiębiorcom na ryczałcie, karcie podatkowej oraz liniowcom. Prawo do odliczenia składki zdrowotnej nie przysługuje zaś osobom rozliczającym podatek według skali podatkowej. O tym, jak najkorzystniej dokonać takiego odliczenia, piszemy na tej stronie.

Przypomnijmy również, że od stycznia 2023 roku obowiązuje wyższy limit odliczenia dla przedsiębiorców na podatku liniowym. Więcej na temat nowego limitu piszemy na tej stronie.

 

Obowiązkowe deklaracje ZUS w 2023 roku

Osoby prowadzące działalność gospodarczą, zobowiązane są do składania comiesięcznych deklaracji ZUS DRA oraz ZUS RCA.

Każdy przedsiębiorca zobowiązany jest zatem do składania nowej deklaracji każdego miesiąca. Więcej na temat obowiązkowych deklaracji ZUS w 2023 roku, piszemy na tej stronie.

Przypomnijmy również, że już wkrótce dotychczasowe formularze ZUS ulegną zmianie. Nowe formularze dostępne są na tej stronie.

 

Czeka nas największa w historii podwyżka składek ZUS

Znana jest już skala podwyżki składek ZUS obowiązujących w 2023 roku. Projekt nowej ustawy budżetowej zakłada wzrost składek ZUS aż o 207 zł. Oznacza to największą w historii podwyżkę składek ZUS, zarówno w ujęciu kwotowym, jak i w ujęciu procentowym (wzrost aż o 17,1%). O tym, ile dokładnie wyniosą składki ZUS na 2023 rok, piszemy na tej stronie.


Zobacz również:  W Nowym Roku tańsze paliwo dla firm
  Kiedy nie trzeba płacić składki zdrowotnej?
  Nowe zasady wystawiania faktur
   

Powered by Web Agency
 

Chcesz otrzymywać bieżące informacje na ten temat?

Zamów nasz biuletyn:


Chcesz być na bieżąco

 w tym temacie?

Zamów nasz biuletyn:
Sonda

Czy płacił(a)byś ponad 1000 zł do ZUS, gdyby składki te były dobrowolne?