Składki ZUS - Aktualne i historyczne

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Zmiany w ZUS: ZUS nie będzie mógł odebrać zasiłku bez wyroku sądu

 

13/09/2023

zus-duzy

Szykuje się prawdziwa rewolucja. ZUS nie będzie już mógł automatycznie kwestionować stosunku pracy, czy odbierać prawa do świadczeń. O tym będzie mógł zdecydować jedynie sąd. Bez prawomocnego wyroku, ZUS nie będzie miał prawa odebrać prawa do zasiłku.

 Przypomnijmy, iż do Sejmu trafiła kolejna ustawa deregulacyjna. Poprzedni tego typu akt prawny, który wszedł w życie już w lipcu tego roku, wprowadził m.in. większą dostępność działalności nierejestrowanej, podwyższył kwoty wolne od podatku oraz obniżył podatek od najmu.

Celem drugiej ustawy deregulacyjnej, która właśnie jest procedowana w Sejmie, ma być zniesienie kolejnych barier w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej. O niektórych z nich pisaliśmy już w poprzednich artykułach tj. m.in. zniesienie limitu czasowego w przypadku opłacania składek ZUS od dochodu, zwiększenie dostępności ulgi na start, czy też poszerzenie kręgu osób, które mogą korzystać z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

To jednak nie wszystko. Kolejna zmiana, którą przyniesie nowa ustawa deregulacyjna, dotyczyć ma bowiem przepisów odnoszących się do trybu, w jakim ZUS będzie mógł wydawać decyzje, w tym m.in. decyzje kwestionujące podstawę ubezpieczenia.


Przypomnijmy, że w aktualnym stanie prawnym, ZUS może w dowolnym momencie zakwestionować podstawę ubezpieczenia, wydając decyzję, w której powoła się np. na fikcyjność stosunku pracy. O takich właśnie decyzjach, niegdyś masowo wydawanych przez ZUS, pisaliśmy m.in. w tym artykule.

Decyzje takie wydawane są jednak zazwyczaj dopiero w momencie, gdy ubezpieczony złoży wniosek o wypłatę zasiłku chorobowego lub zasiłku macierzyńskiego. W takiej sytuacji, decyzja ZUS wywołuje natychmiastowy skutek w postaci odebrania prawa do wypłaty świadczenia. O tym, jak ZUS odbierał świadczenia różnym grupom ubezpieczonych, pisaliśmy na tej stronie.

Ubezpieczony może co prawda w takiej sytuacji złożyć odwołanie od decyzji ZUS, ale prawo do zasiłku może zostać przywrócone dopiero po skomplikowanych bataliach sądowych. A te ciągną się często całymi latami.

Zgodnie z aktualnymi przepisami, ZUS znajduje się zatem obecnie na uprzywilejowanej pozycji. Po pierwsze, jak już wcześniej wspomnieliśmy, odebranie prawa do zasiłku następuje natychmiast po wydaniu decyzji przez ZUS, nawet w przypadku gdy zarzuty, na których oparta jest decyzja, są wyssane z palca. Po drugie - ciężar dowodu spoczywa obecnie na ubezpieczonym. Zatem to osoba, która z dnia na dzień została pozbawiona zasiłku, musi udowodnić, że nie jest przysłowiowym wielbłądem.

W rezultacie, na odwołanie od decyzji ZUS decydują się w praktyce nieliczni. Większości zwykłych ludzi odstręcza bowiem perspektywa trwających latami batalii sądowych z wielką państwową instytucją dysponującą profesjonalnym zapleczem prawniczym. W konsekwencji, ZUS mógł sobie pozwolić na wydawanie tysięcy decyzji opartych na zwykłych przypuszczeniach, odbierając w trybie natychmiastowym prawo do zasiłków opiewających łącznie na miliony złotych.

Nowe przepisy, zawarte w ustawie deregulacyjnej, mają całkowicie odwrócić ten proceder. Zgodnie bowiem z przedstawioną nowelizacją, ZUS nie będzie już mógł odebrać prawa do zasiłku bez wyroku sądu.

W nowym stanie prawnym, wydanie decyzji kwestionującej podstawę ubezpieczenia przez ZUS musi bowiem zostać poprzedzone wyrokiem sądowym. W tej sytuacji, to ZUS będzie musiał przedstawić dowody na poparcie swojej tezy, a do czasu rozstrzygnięcia sądowego, ubezpieczonemu nie będzie można odebrać prawa do zasiłku.

Nowe przepisy prowadzą zatem do całkowitego odwrócenia pozycji obu stron sporu. Teraz to ZUS, jako strona silniejsza, będzie musiał udowodnić swoje zarzuty. A do czasu uprawomocnienia się wyroku sądu, ubezpieczony będzie mógł być spokojny o wypłaty należnych mu zasiłków.

Co więcej, nowe przepisy spowodują zapewne większą ostrożność ZUS-u w kwestii wydawania decyzji kwestionujących podstawę ubezpieczenia czy odbierających prawo do zasiłku. ZUS nie będzie bowiem mógł odtąd liczyć na szybkie korzyści wynikające z "gapiostwa" ubezpieczonych lub ich niechęci do walki sądowej. Każda decyzja ZUS będzie bowiem musiała być teraz z automatu poprzedzona rozstrzygnięciem sądu. W tej sytuacji, próba kwestionowania podstawy ubezpieczenia będzie musiała być zatem bardziej przemyślana, a przez to na pewno będzie podejmowana przez ZUS o wiele rzadziej niż dotychczas.

Jeśli chcesz otrzymywać bieżące informacje na ten temat, zapisz się na nasz newsletter:

 

 

Zobacz również:  Rusza bon paliwowy 400 zł. Do wydania na dowolne paliwo.
  Faktury na nowych zasadach
  Niższe składki ZUS bez limitów czasowych
   

Powered by Web Agency
 

Chcesz otrzymywać bieżące informacje na ten temat?

Zamów nasz biuletyn:


Chcesz być na bieżąco

 w tym temacie?

Zamów nasz biuletyn:
Sonda

Czy płacił(a)byś ponad 1000 zł do ZUS, gdyby składki te były dobrowolne?