Składki ZUS - Aktualne i historyczne

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Ważne zmiany w podatkach i ZUS w 2017 roku

 

11/01/2017

zus-duzy

W 2017 roku zmianie ulegną nie tylko wysokości składek ZUS. Pojawią się również nowe obowiązki podatkowe dla firm, a stawki podatku ulegną zmianie. Z drugiej strony, pojawią się nowe zwolnienia i ulgi.

 Pod koniec grudnia rząd oficjalnie ogłosił zakończenie prac nad koncepcją podatku jednolitego. Pomysł wprowadzenia jednolitej daniny, o której mówiło się od wielu miesięcy, został ostatecznie całkowicie odrzucony. To oznacza, iż w najbliższym czasie nie dotknie nas zapowiadana rewolucja podatkowa. Nie oznacza to jednak całkowitego zastoju w prawie podatkowym. W 2017 roku czeka nas bowiem wiele innych, istotnych dla przedsiębiorców, zmian.

 

Wyższe składki ZUS

Jak co roku, od stycznia podwyższeniu ulegają składki ZUS dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Na dzień dzisiejszy znamy już nowe wysokości składek na ubezpieczenie społeczne. Składki ZUS wzrosną o 5,1%, a w przypadku nowych przedsiębiorców - aż o 8,1% (szczegóły tutaj).

Wciąż nie znamy jednak wysokości nowej składki zdrowotnej. Jej wartość zostanie bowiem opublikowana dopiero w drugiej połowie stycznia (zobacz szczegóły).

Na podstawie historycznych podwyżek możemy jednak oszacować, iż nowa składka zdrowotna wyniesie ok. 300 zł, co oznacza, że łączna danina na rzecz ZUS w 2017 roku wzrośnie do ok. 1175 zł. (Więcej)

 

Półroczne zwolnienie ze składek ZUS

Porzucenie koncepcji podatku jednolitego nie oznacza wycofania się ze zmian wprowadzanych za pomocą tzw. Konstytucji Biznesu. A ta przewiduje wprowadzenie tzw. ulgi na start, czyli zwolnienia firm ze składek ZUS oraz ze składki zdrowotnej w okresie pierwszych 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej (szczegóły dostępne są tutaj).

Konstytucja Biznesu przewiduje również zniesienie obowiązku rejestracji małych działalności gospodarczych, tj. takich, w ramach których uzyskuje się przychody nie przekraczające 50% minimalnego wynagrodzenia (o szczegółach pisaliśmy tutaj).

Oba ułatwienia znalazły się w nowej ustawie Prawo Przedsiębiorców, która powinna zostać uchwalona w najbliższych miesiącach.

 

Nowe obowiązki podatkowe dla firm

Od stycznia 2017 roku rozszerzony został krąg podmiotów gospodarczych zobowiązanych do comiesięcznego przesyłania fiskusowi tzw. jednolitego pliku kontrolnego.

Jednolity plik kontrolny to elektroniczny plik zawierający całą ewidencję VAT, przesyłany obowiązkowo do skarbówki. Od stycznia taki plik muszą dostarczać do Urzędu Skarbowego już nie tylko duże przedsiębiorstwa, ale również firmy średnie i małe. O tym, czy Twoja firma została już objęta obowiązkiem przesyłania takiego pliku, możesz dowiedzieć się tutaj.

 

Obniżenie stawki podatku dochodowego

Od 1 stycznia 2017 roku zaczęła obowiązywać nowa, obniżona stawka CIT w wysokości 15%. Obniżenie stawki z dotychczasowych 19% do poziomu 15% objęło tzw. małych podatników, czyli firmy, których roczny obrót nie przekracza kwoty 1,2 mln EUR (o szczegółach pisaliśmy tutaj).

Obniżona stawka podatku objęła jednak tylko płatników podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). Zmiany nie wpłynęły zaś na stawki w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). To oznacza, że od stycznia niższe stawki podatku płacą jedynie spółki kapitałowe (spółki akcyjne i spółki z o.o.), podczas gdy osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą wciąż rozliczają się według stawki 19%. Niższe stawki CIT mogą zatem skłonić pewną część osób prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze do zmiany formy działalności i rejestracji spółki z o.o. na korzystniejszych warunkach (zobacz jak to zrobić).

 

Wyższy limit VAT

Od stycznia podwyższeniu uległ limit zwolnienia z podatku VAT.

Przypomnijmy, że zwolnienie podmiotowe w podatku VAT przysługuje firmom, które w danym roku podatkowym osiągnęły przychody nie przekraczające określonego w ustawie limitu. Limit ten nie był zmieniany od 6 lat i utrzymywał się cały czas na poziomie 150 tys. zł.

Od stycznia tego roku limit został podwyższony do kwoty 200 tys. zł. Oznacza to, iż w tym roku większa część firm będzie mogła skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT (szczegóły dostępne są tutaj).

 

Kwota wolna od podatku

W przypadku dochodów uzyskanych w 2017 roku, uwzględnienie kwoty wolnej nie będzie już takie proste jak dotychczas. Po raz pierwszy bowiem kwota wolna od podatku nie będzie kwotą stałą, jednakową dla wszystkich podatników. Zgodnie z nowelizacją ustawy o PIT, wysokość kwoty wolnej w 2017 roku zależeć będzie od poziomu osiąganych dochodów.

Zgodnie z nowymi przepisami, kwota wolna wzrośnie z dotychczasowych 3091 zł do poziomu 6600 zł, ale tylko w przypadku osób o najniższych dochodach. Z kolei osoby z dochodami wyższymi od 85 tys. zł skorzystają z kwoty wolnej niższej niż dotychczas. Szczegóły dotyczące sposobu wyliczania nowej kwoty wolnej dostępne są na tej stronie.

 

Wzrasta płaca minimalna oraz najniższa emerytura

Od 1 stycznia podwyższeniu ulega minimalne wynagrodzenie za pracę. Pensja minimalna wzrośnie z dotychczasowych 1850 zł do kwoty 2000 zł (więcej na ten temat pisaliśmy tutaj).

Znacznemu wzrostowi ulegnie również poziom emerytury minimalnej. W 2016 roku najniższe świadczenie emerytalne wynosiło bowiem 882,56 zł. Od marca 2017 roku emerytura minimalna będzie wyższa aż o 13% i wyniesie 1000 zł (szczegóły tutaj).

 

Odwrotne obciążenie dla usług budowlanych

Od stycznia 2017 roku rozszerzony został katalog towarów i usług objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia w podatku VAT.

Do tej pory odwrotne obciążenie obowiązywało jedynie w przypadku sprzedaży złota, wyrobów stalowych i elektroniki.

Od stycznia mechanizmem odwrotnego obciążenia zostały objęte również roboty budowlane. Oznacza to zmianę rozliczeń VAT między firmami budowlanymi a ich podwykonawcami. Faktura wystawiana przez podwykonawcę nie będzie odtąd uwzględniała podatku VAT. Podatek ten rozliczy bowiem usługobiorca.

Co ciekawe, poważne zmiany w zakresie rozliczeń VAT są również rozważane na poziomie ogólnoeuropejskim. Komisja Europejska zaproponowała bowiem niedawno, aby mechanizm odwrotnego obciążenia stał się powszechnie obowiązującym modelem rozliczeń we wszystkich branżach na terenie całej Unii (o szczegółach pisaliśmy tutaj).

 

Ulga inwestycyjna

Do tej pory, aby skorzystać z jednorazowego odpisu amortyzacyjnego, wartość środka trwałego nie mogła przekraczać 3,5 tys. zł. Zgodnie z nowym projektem ustawy, limit ten ma zostać podwyższony niemal 30-krotnie. Każdego roku przedsiębiorca będzie mógł dokonać jednorazowego odpisu amortyzacyjnego do wysokości aż 100 tys. zł.

Ustawa zmieniająca przepisy w tym zakresie nie została jeszcze uchwalona, ale jej treść przewiduje, iż nowy limit będzie miał zastosowanie do wszystkich środków trwałych nabytych od dnia 1 stycznia 2017 roku (szczegóły dostępne są tutaj). 

Zobacz również:  Jak uniknąć wyższych składek ZUS
  Rząd wycofuje się z niekorzystnych zmian podatkowych
  Składki ZUS: Będzie jeden przelew zamiast czterech
   

Powered by Web Agency
 

Chcesz otrzymywać bieżące informacje na ten temat?

Zamów nasz biuletyn:


Chcesz być na bieżąco

 w tym temacie?

Zamów nasz biuletyn:


Chcesz być na bieżąco w tym temacie?

Zamów nasz biuletyn:Sonda

Czy płacił(a)byś ponad 1000 zł do ZUS, gdyby składki te były dobrowolne?