Składki ZUS - Aktualne i historyczne

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Ważne zmiany w podatkach i ZUS w 2018 roku

 

10/01/2018

zus-duzy

W 2018 roku zmianie ulegną nie tylko wysokości składek ZUS. Pojawią się również nowe obowiązki podatkowe dla firm. Z drugiej strony, pojawią się nowe zwolnienia i ulgi.

 Zapowiadana od dawna reforma składkowa, mająca umożliwić małym przedsiębiorcom opłacanie składek ZUS uzależnionych od wysokości osiąganych przychodów, została przesunięta na rok 2019 (szczegóły tutaj). Nie oznacza to jednak, że w roku 2018 ominą nas zmiany w podatkach i daninach na rzecz ZUS. Wręcz przeciwnie, w tym roku zmian takich będzie wyjątkowo dużo.

 

Wyższe składki ZUS

Jak co roku, od stycznia podwyższeniu ulegają składki ZUS dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Na dzień dzisiejszy znamy już nowe wysokości składek na ubezpieczenie społeczne. Składki ZUS wzrosną o 4,2%, a w przypadku nowych przedsiębiorców - aż o 5% (szczegóły tutaj).


Wciąż nie znamy jednak wysokości nowej składki zdrowotnej. Jej wartość zostanie bowiem opublikowana dopiero w drugiej połowie stycznia (zobacz szczegóły).

Na podstawie historycznych podwyżek możemy jednak oszacować, iż nowa składka zdrowotna wyniesie ok. 307 zł, co oznacza, że łączna danina na rzecz ZUS w 2017 roku wzrośnie do ok. 1220 zł. (Więcej)

 

Półroczne zwolnienie z ZUS i brak obowiązku rejestracji

Przesunięcie reformy składkowej nie oznacza wycofania się ze zmian wprowadzanych za pomocą tzw. Konstytucji Biznesu. A ta przewiduje wprowadzenie tzw. ulgi na start, czyli zwolnienia firm ze składek ZUS oraz ze składki zdrowotnej w okresie pierwszych 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej (szczegóły dostępne są tutaj).

Konstytucja Biznesu przewiduje również zniesienie obowiązku rejestracji małych działalności gospodarczych, tj. takich, w ramach których uzyskuje się przychody nie przekraczające 50% minimalnego wynagrodzenia.

Oba ułatwienia znalazły się w nowej ustawie Prawo Przedsiębiorców, która - zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów - ma wejść w życie już w marcu 2018 roku. O szczegółach pisaliśmy tutaj.

 

Jeden przelew do ZUS i nowe numery rachunków

1 stycznia 2018 roku straciły ważność dotychczasowe numery rachunków bankowych, na które do tej pory przelewaliśmy składki ZUS. Od tego roku składki opłacane będą bowiem jednym zbiorczym przelewem (zamiast dotychczasowych trzech oddzielnych płatności).

Tym samym, ZUS przydzielił każdemu polskiemu przedsiębiorcy jego indywidualny numer rachunku. W nowych przelewach, ZUS nie będzie już wymagał podawania żadnych identyfikatorów określających okres czy rodzaj składki. O tym, w jaki sposób prawidłowo wykonać nowy przelew do ZUS oraz jak potwierdzić autentyczność otrzymanego numeru konta składkowego, pisaliśmy w tym artykule.

 

Nowe obowiązki podatkowe dla firm

Od stycznia 2018 roku rozszerzony został krąg podmiotów gospodarczych zobowiązanych do comiesięcznego przesyłania fiskusowi tzw. jednolitego pliku kontrolnego. Od Nowego Roku obowiązkiem tym objęte zostały wszystkie małe firmy będące płatnikami VAT, niezależnie od wysokości osiąganych dochodów.

Jednolity plik kontrolny to elektroniczny plik zawierający całą ewidencję VAT, który przesyłany będzie obowiązkowo każdego miesiąca do skarbówki. Jednolity plik kontrolny przesyłany będzie wyłącznie w formie elektronicznej. Jest to bowiem jedyna dopuszczona przez ministerstwo forma dostarczenia tych danych. Co więcej, pliki JPK dostarczane muszą być w jednolitym formacie XML, po opatrzeniu ich podpisem elektronicznym. Sprawdź, ile to będzie kosztować.

Termin wysyłki plików JPK jest identyczny z terminem złożenia deklaracji VAT-7. Wysyłka pliku musi więc nastąpić do 25-go dnia następnego miesiąca. Pierwsze pliki JPK za rok 2018 zawierać będą dane dotyczące miesiąca stycznia. Muszą zatem zostać wysłane w terminie do 25 lutego. Szczegółowo na temat obowiązków związanych z JPK pisaliśmy w tym artykule.

 

VAT-7 tylko elektronicznie

Obowiązek comiesięcznej wysyłki plików JPK nie zwolni przedsiębiorców od jednoczesnego dostarczania fiskusowi deklaracji VAT-7. Deklaracje te będą musiały być wysyłane w tym samym co obecnie terminie, tj. do 25 dnia kolejnego miesiąca. Dla niektórych zmieni się jednak forma ich dostarczenia. W 2018 roku całkowicie zniknie bowiem możliwość sporządzania deklaracji VAT-7 w formie papierowej. Jedyną dopuszczalną formą wysyłki tego formularza będzie zatem forma elektroniczna (szczegóły dostępne są tutaj).

Prawdopodobnie jednak już w przyszłym roku dojdzie do likwidacji oddzielnej deklaracji VAT-7, poprzez włączenie jej w skład pliku JPK. W konsekwencji zniknie zatem osobny obowiązek wysyłki takiej deklaracji. Więcej na ten temat można przeczytać tutaj.

 

Obowiązkowe rachunki VAT

W 2018 roku do polskiego systemu podatkowego zawita również tzw. split payment czyli mechanizm podzielonej płatności.

Mechanizm split payment sprowadza się do podzielenia płatności za każdą fakturę na dwa oddzielne przelewy. Do tej pory nabywca po otrzymaniu faktury, wpłacał na rachunek sprzedawcy całość kwoty wykazanej na fakturze (kwotę brutto). Po wprowadzeniu mechanizmu podzielonej płatności, płatność automatycznie rozdzielana będzie na dwie części. Cena netto będzie wpływać - tak jak dotychczas - na podstawowy rachunek sprzedawcy, natomiast kwota VAT wpłynie na oddzielny rachunek VAT. Środki zgromadzone na rachunku VAT będą własnością przedsiębiorcy, jednak zakres dysponowania tymi środkami ograniczony będzie przepisami ustawy.

Przed wejściem w życie nowych przepisów, każdy polski przedsiębiorca otrzyma ze swojego banku powiadomienie o założeniu nowego rachunku VAT, powiązanego z dotychczasowym kontem firmowym. Posiadanie takiego rachunku będzie obowiązkowe. Szczegółowo na temat mechanizmu split payment pisaliśmy tutaj.

Wdrożenie mechanizmu split payment początkowo zapowiadano już na styczeń 2018 roku. Ostatecznie jednak system podzielonej płatności zacznie obowiązywać od 1 lipca 2018 roku.

 

Nieobowiązkowe zaliczki na PIT

Od Nowego Roku zmieniają się zasady opłacania zaliczek na podatek dochodowy odprowadzanych przez osoby prowadzące działalność gospodarczą.

Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym wprowadziła zasadę, że zaliczka na PIT staje się obowiązkowa dopiero w momencie, gdy osiągnie ona kwotę 1000 zł. Wpłata do urzędu skarbowego nie będzie zatem obowiązkowa w sytuacji, gdy podatek należny od dochodu osiągniętego od początku roku, pomniejszony o sumę już wpłaconych zaliczek, nie przekroczy 1000 zł. Szczegółowe zasady obliczania nowych zaliczek opisywaliśmy tutaj.

 

Wzrasta limit jednorazowej amortyzacji

Limit jednorazowej amortyzacji w wysokości 3500 zł został wpisany do ustawy o PIT w 2000 roku. Od tego czasu nie był zmieniany ani razu. Po 18 latach kwota ta została w końcu zaktualizowana. W 2018 roku wspomniany limit będzie aż 3-krotnie wyższy. Obowiązująca od początku stycznia nowelizacja ustawy o PIT wprowadziła bowiem nowy limit jednorazowej amortyzacji w wysokości aż 10000 zł.

Oznacza to, iż obecnie każdy przedsiębiorca kupujący np. komputer o wartości 9 tys. zł nie będzie musiał amortyzować go przez wiele miesięcy, lecz skorzysta z jednorazowego zaliczenia takiego wydatku do kosztów uzyskania przychodu. Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj.

 

Kwota wolna od podatku

Od stycznia obowiązuje również wyższa kwota wolna od podatku. Dotychczasowa kwota w wysokości 6600 zł wrasta do poziomu 8000 zł.

Nie zmieni się jednak sposób obliczania kwoty wolnej. W roku 2018 wciąż obowiązywać będą bowiem zasady przyjęte dla roku 2017. Kwota wolna w wysokości 8000 zł będzie więc mieć zastosowanie tylko w przypadku osób o najniższych dochodach. Szczegółowe zasady obliczania nowej kwoty wolnej opisywaliśmy w tym artykule.

 

Koniec papierowych L-4

Zwolnienia lekarskie w wersji elektronicznej funkcjonują już od stycznia 2016 roku. Do chwili obecnej nie wprowadzono jednak obowiązku wystawiania zwolnień jedynie w formie elektronicznej. Pozostawienie możliwości wystawiania tych dokumentów w obu formach (papierowej i elektronicznej) spowodowało, że po dwóch latach funkcjonowania systemu, zdecydowaną większość zwolnień wciąż stanowią dokumenty papierowe.

Wszystko ma się jednak zmienić 1 lipca 2018 roku. Od tego dnia bowiem lekarze nie będą już mieli możliwości wystawiania zwolnień lekarskich na papierowych drukach. Każdy tego typu dokument będzie bowiem mógł być wystawiony jedynie w formie elektronicznej i trafi natychmiast do systemu informatycznego ZUS. Szczegółowo na ten temat pisaliśmy tutaj.

 

Niższe podatki dla twórców

W 2018 roku o wiele niższe podatki zapłacą osoby uzyskujące dochody związane z przeniesieniem praw autorskich. Po pięciu latach obowiązywania bardzo rygorystycznych przepisów, od Nowego Roku zwiększony zostaje limit przychodów uprawniających do korzystania z 50% kosztów uzyskania przychodu. Limit ten wzrasta aż 2-krotnie. Oznacza to, że 50% koszty będzie można stosować do przychodów o wartości aż 171 tys. zł, a nie tak jak do tej pory - 85 tys. zł. O nowym limicie, szczegółowo pisaliśmy tutaj.  

Zobacz również:  Jak uniknąć wyższych składek ZUS
  Spadną podatki dla kolejnych firm
  Praca małżonka będzie kosztem firmy
   
Powered by Web Agency
 

Chcesz otrzymywać bieżące informacje na ten temat?

Zamów nasz biuletyn:


Chcesz być na bieżąco

 w tym temacie?

Zamów nasz biuletyn:


Chcesz być na bieżąco w tym temacie?

Zamów nasz biuletyn:

 Sonda

Czy płacił(a)byś ponad 1000 zł do ZUS, gdyby składki te były dobrowolne?